VERIFIED
boonyalitphoto's profile

boonyalitphoto

ติดต่อ : 085-335-1395

ตารางค่าบริการ งานถ่ายภาพรับปริญญา ครึ่งวัน เต็มวัน
 รับถ่ายภาพรับปริญญา (วันซ้อม)
สิ่งที่คุณจะได้รับ
* รูปไฟล์JPG DEMO หลังถ่ายเสร็จ ภายใน 24 ชั่วโมง ทางGoogle Drive
* รูปไฟล์JPG ทั้งหมด ที่ผ่านการตกแต่งแล้ว ภายใน 14 วัน ทางGoogle Drive
* รีทัชผิว ริ้วรอยต่างๆที่เด่นชัด (สังเกตได้ในขนาดจอโทรศัพท์ปกติ)
* ไฟล์วิดีโอGIF 1 ไฟล์ ส่งเป็นไฟล์วิดีโอ ทางGoogle Drive
* พล็อบในการถ่ายภาพ เช่นแว่นตา ลูกโป่ง ไฟเย็น ฯลฯ (ลูกค้าสามารถรีเควสได้)
* รูปอัด 30ใบ พร้อมแพ๊คเกจกล่องไม้สวยงาม ส่งemsให้ฟรี!! ภายใน 30 วัน
** ถ่ายบัณฑิต 1 คน (และครอบครัว) **
3,000 4,000
 รับถ่ายภาพรับปริญญา (วันรับจริง)
สิ่งที่คุณจะได้รับ
* รูปไฟล์JPG DEMO หลังถ่ายเสร็จ ภายใน 24 ชั่วโมง ทางGoogle Drive
* รูปไฟล์JPG ทั้งหมด ที่ผ่านการตกแต่งแล้ว ภายใน 14 วัน ทางGoogle Drive
* รีทัชผิว ริ้วรอยต่างๆที่เด่นชัด (สังเกตได้ในขนาดจอโทรศัพท์ปกติ)
* ไฟล์วิดีโอGIF 1 ไฟล์ ส่งเป็นไฟล์วิดีโอ ทางGoogle Drive
* พล็อบในการถ่ายภาพ เช่นแว่นตา ลูกโป่ง ไฟเย็น ฯลฯ (ลูกค้าสามารถรีเควสได้)
* รูปอัด 30ใบ พร้อมแพ๊คเกจกล่องไม้สวยงาม ส่งemsให้ฟรี!! ภายใน 30 วัน
** ถ่ายบัณฑิต 1 คน (และครอบครัว) **
3,000 4,000
 รับถ่ายภาพรับปริญญา เหมา (ซ้อม+รับจริง)
สิ่งที่คุณจะได้รับ
* รูปไฟล์JPG DEMO หลังถ่ายเสร็จ ภายใน 24 ชั่วโมง ทางGoogle Drive
* รูปไฟล์JPG ทั้งหมด ที่ผ่านการตกแต่งแล้ว ภายใน 14 วัน ทางGoogle Drive
* รีทัชผิว ริ้วรอยต่างๆที่เด่นชัด (สังเกตได้ในขนาดจอโทรศัพท์ปกติ)
* ไฟล์วิดีโอGIF 1 ไฟล์ ส่งเป็นไฟล์วิดีโอ ทางGoogle Drive
* พล็อบในการถ่ายภาพ เช่นแว่นตา ลูกโป่ง ไฟเย็น ฯลฯ (ลูกค้าสามารถรีเควสได้)
* รูปอัด 60ใบ พร้อมแพ๊คเกจกล่องไม้สวยงาม ส่งemsให้ฟรี!! ภายใน 30 วัน
** ถ่ายบัณฑิต 1 คน (และครอบครัว) **
- 7,500
 รับถ่ายภาพนอกรอบรับปริญญา
สิ่งที่คุณจะได้รับ
* รูปไฟล์JPG DEMO หลังถ่ายเสร็จ ภายใน 24 ชั่วโมง ทางGoogle Drive
* รูปไฟล์JPG ทั้งหมด ที่ผ่านการตกแต่งแล้ว ภายใน 14 วัน ทางGoogle Drive
* รีทัชผิว ริ้วรอยต่างๆที่เด่นชัด (สังเกตได้ในขนาดจอโทรศัพท์ปกติ)
* ไฟล์วิดีโอGIF 1 ไฟล์ ส่งเป็นไฟล์วิดีโอ ทางGoogle Drive
* พล็อบในการถ่ายภาพ เช่นแว่นตา ลูกโป่ง ไฟเย็น ฯลฯ (ลูกค้าสามารถรีเควสได้)
* รูปอัด 30ใบ พร้อมแพ๊คเกจกล่องไม้สวยงาม ส่งemsให้ฟรี!! ภายใน 30 วัน
** ถ่ายบัณฑิต 1 คน (และครอบครัว) **
3,000 4,000
อุปกรณ์ที่ใช้ในการถ่ายภาพ

ผลงานการถ่ายภาพ ของ BOONYALITPHOTO

เกี่ยวกับ BOONYALITPHOTO
ผ่านการยืนยันตัวตนแล้ว (วันอาทิตย์ ที่ 4 สิงหาคม 2562)
อยู่บน GraduateTH ล่าสุด : 4 ปี ที่ผ่านมา
ผู้เข้าชม 2,899 ครั้ง
joe18959
เบอร์โทรศัพท์ : 085-335-1395

หาภาพงานวิ่ง ภาพงานวิ่ง