bogoojung's profile

BOBOW

มั่นใจในฝีมือ ความสวยความปราณีต ประสบการณ์มากกว่า10ปี

ติดต่อ : 090-902-6393 ,084-4494877

ตารางค่าบริการ งานแต่งหน้าทำผมรับปริญญา ครึ่งวัน เต็มวัน
 รับแต่งหน้าทำผมรับปริญญา (วันซ้อม)
สิ่งที่คุณจะได้รับ
ประสบการณ์ 10ปี สิ่งที่ยึดมั่นคือ ลูกค้าต้องสวยแบบมั่นใจ จะมีการพูดคุยหน้าผมตามใจลูกค้าเป็นหลักช่างจะเสริมไอเดียให้ มั่นใจในฝีมือหน้าผมเป๊ะตลอดวัน ยินดีได้เป็นส่วนหนึ่งในวันสำคัญของคุณ
1,500 -
 รับแต่งหน้าทำผมรับปริญญา (วันรับจริง)
สิ่งที่คุณจะได้รับ
ประสบการณ์ 10ปี สิ่งที่ยึดมั่นคือ ลูกค้าต้องสวยแบบมั่นใจ จะมีการพูดคุยหน้าผมตามใจลูกค้าเป็นหลักช่างจะเสริมไอเดียให้ มั่นใจในฝีมือหน้าผมเป๊ะตลอดวัน ยินดีได้เป็นส่วนหนึ่งในวันสำคัญของคุณ
1,500 -
 รับแต่งหน้าทำผมรับปริญญา เหมา (ซ้อม+รับจริง)
สิ่งที่คุณจะได้รับ
หากมีเพื่อนมาแต่งด้วย ลดให้อีกคะ
- 3,000
 รับแต่งหน้าทำผม นอกรอบรับปริญญา
สิ่งที่คุณจะได้รับ
ประสบการณ์ 10ปี สิ่งที่ยึดมั่นคือ ลูกค้าต้องสวยแบบมั่นใจ จะมีการพูดคุยหน้าผมตามใจลูกค้าเป็นหลักช่างจะเสริมไอเดียให้ มั่นใจในฝีมือหน้าผมเป๊ะตลอดวัน ยินดีได้เป็นส่วนหนึ่งในวันสำคัญของคุณ
1,500 -
 
หาช่างภาพรับปริญญา
กลุ่มสาธารณะ · สมาชิก 119 คน
เข้าร่วมกลุ่ม
กลุ่มนี้ สำหรับ หาช่างภาพ งานรับปริญญา โพสต์งานรับปริญญา ส่งงาน แชร์งานรับปริญญา เท่านั้น -------- ห้ามพูดคุยเรื่องการเมือง ห้ามแสดงข้อความในลักษณะหมิ...
 
ประสบการณ์ 10ปี สิ่งที่ยึดมั่นคือ ลูกค้าต้องสวยแบบมั่นใจ จะมีการพูดคุยหน้าผมตามใจลูกค้าเป็นหลักช่างจะเสริมไอเดียให้ มั่นใจในฝีมือหน้าผมเป๊ะตลอดวัน ยินดีได้เป็นส่วนหนึ่งในวันสำคัญของคุณ
ผลงานการแต่งหน้า/ทำผม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ผลงานการแต่งหน้า/ทำผม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ผลงานการแต่งหน้า/ทำผม มหาวิทยาลัยศิลปากร
ผลงานการแต่งหน้า/ทำผม มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ผลงานการแต่งหน้า/ทำผม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ผลงานการแต่งหน้า/ทำผม มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
ผลงานการแต่งหน้า/ทำผม มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
ผลงานการแต่งหน้า/ทำผม มหาวิทยาลัยรังสิต
ผลงานการแต่งหน้า/ทำผม มหาวิทยาลัยมหิดล
ผลงานการแต่งหน้า/ทำผม มหาวิทยาลัยพะเยา
ผลงานการแต่งหน้า/ทำผม มหาวิทยาลัยบูรพา
ผลงานการแต่งหน้า/ทำผม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ผลงานการแต่งหน้า/ทำผม มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ผลงานการแต่งหน้า/ทำผม มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
ผลงานการแต่งหน้า/ทำผม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 
หาช่างภาพรับปริญญา
กลุ่มสาธารณะ · สมาชิก 119 คน
เข้าร่วมกลุ่ม
กลุ่มนี้ สำหรับ หาช่างภาพ งานรับปริญญา โพสต์งานรับปริญญา ส่งงาน แชร์งานรับปริญญา เท่านั้น -------- ห้ามพูดคุยเรื่องการเมือง ห้ามแสดงข้อความในลักษณะหมิ...
 
เกี่ยวกับ BOGOOJUNG
อยู่บน GraduateTH ล่าสุด : 5 ปี ที่ผ่านมา
ผู้เข้าชม 6,362 ครั้ง
bobowruby
เบอร์โทรศัพท์ : 090-902-6393 ,084-4494877
ผู้ติดตาม 22 คน

หาภาพงานวิ่ง ภาพงานวิ่ง