VERIFIED
beboyd's profile

beboyd

ติดต่อ : 081-633-3636

ตารางค่าบริการ งานถ่ายภาพรับปริญญา ครึ่งวัน เต็มวัน
 รับถ่ายภาพรับปริญญา (วันซ้อม)
สิ่งที่คุณจะได้รับ
ไฟล์ภาพ Digital แบบปรับแล้ว
1,000 3,000
 รับถ่ายภาพรับปริญญา (วันรับจริง)
สิ่งที่คุณจะได้รับ
ไฟล์ภาพ Digital แบบปรับแล้ว
1,000 3,000
 รับถ่ายภาพรับปริญญา เหมา (ซ้อม+รับจริง)
สิ่งที่คุณจะได้รับ
ไฟล์ภาพ Digital แบบปรับแล้ว
- 5,000
 รับถ่ายภาพนอกรอบรับปริญญา
สิ่งที่คุณจะได้รับ
ไฟล์ภาพ Digital แบบปรับแล้ว
1,000 3,000
อุปกรณ์ที่ใช้ในการถ่ายภาพ

ผลงานการถ่ายภาพ ของ BEBOYD

เกี่ยวกับ BEBOYD
ผ่านการยืนยันตัวตนแล้ว (วันจันทร์ ที่ 29 สิงหาคม 2565)
อยู่บน GraduateTH ล่าสุด : 1 ปี ที่ผ่านมา
ผู้เข้าชม 1,116 ครั้ง
beboyd
เบอร์โทรศัพท์ : 081-633-3636

หาภาพงานวิ่ง ภาพงานวิ่ง