bas.everingham's profile

bas.everingham

ติดต่อ : 085-920-8723

ตารางค่าบริการ งานถ่ายภาพรับปริญญา ครึ่งวัน เต็มวัน
 รับถ่ายภาพรับปริญญา (วันซ้อม)
สิ่งที่คุณจะได้รับ
แผ่นสกรีน พร้อมปก และ รูปไม่จำกัด ได้รับผลงานเร็วสุดภายใน 1-2 สัปดาห์ ต่อรองราคาได้ครับ
3,000 4,000
 รับถ่ายภาพรับปริญญา (วันรับจริง)
สิ่งที่คุณจะได้รับ
แผ่นสกรีน พร้อมปก และ รูปไม่จำกัด ได้รับผลงานเร็วสุด ภายใน 1-2 สัปดาห์ ต่อรองราคาได้ครับ
3,000 4,000
 รับถ่ายภาพรับปริญญา เหมา (ซ้อม+รับจริง)
สิ่งที่คุณจะได้รับ
แผ่นสกรีน พร้อมปก และ รูปไม่จำกัด ได้รับผลงานเร็วสุด ภายใน 1-2 สัปดาห์ ต่อรองราคาได้ครับ
- 6,500
 รับถ่ายภาพนอกรอบรับปริญญา
สิ่งที่คุณจะได้รับ
แผ่นสกรีน พร้อมปก และ รูปไม่จำกัด ได้รับผลงานเร็วสุด ภายใน 1-2 สัปดาห์ ต่อรองราคาได้ครับ
3,000 4,000
 
หาช่างภาพรับปริญญา
กลุ่มสาธารณะ · สมาชิก 119 คน
เข้าร่วมกลุ่ม
กลุ่มนี้ สำหรับ หาช่างภาพ งานรับปริญญา โพสต์งานรับปริญญา ส่งงาน แชร์งานรับปริญญา เท่านั้น -------- ห้ามพูดคุยเรื่องการเมือง ห้ามแสดงข้อความในลักษณะหมิ...
 
ผลงานการถ่ายภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ผลงานการถ่ายภาพ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
 
หาช่างภาพรับปริญญา
กลุ่มสาธารณะ · สมาชิก 119 คน
เข้าร่วมกลุ่ม
กลุ่มนี้ สำหรับ หาช่างภาพ งานรับปริญญา โพสต์งานรับปริญญา ส่งงาน แชร์งานรับปริญญา เท่านั้น -------- ห้ามพูดคุยเรื่องการเมือง ห้ามแสดงข้อความในลักษณะหมิ...
 
เกี่ยวกับ BAS.EVERINGHAM
อยู่บน GraduateTH ล่าสุด : 7 ปี ที่ผ่านมา
ผู้เข้าชม 1,764 ครั้ง
Bas24181
เบอร์โทรศัพท์ : 085-920-8723
ผู้ติดตาม 2 คน

หาภาพงานวิ่ง ภาพงานวิ่ง