aofsilpagum's profile

AofphotoGraph

ติดต่อ : 087-684-9223

ตารางค่าบริการ งานถ่ายภาพรับปริญญา ครึ่งวัน เต็มวัน
 รับถ่ายภาพรับปริญญา (วันซ้อม)
สิ่งที่คุณจะได้รับ
- ไฟล์ภาพทั้งหมด ไม่จำกัดจำนวนพร้อมปรับแสงสีสวยงามครับ
- ไฟล์ขนาดย่อพร้อมสำหรับการอัพขึ้น Social network
- ไฟล์ภาพทั้งหมด ไรท์ลงแผ่น DVD พร้อมกล่องสวยงาม
3,000 4,000
 รับถ่ายภาพรับปริญญา (วันรับจริง)
สิ่งที่คุณจะได้รับ
- ไฟล์ภาพทั้งหมด ไม่จำกัดจำนวนพร้อมปรับแสงสีสวยงามครับ
- ไฟล์ขนาดย่อพร้อมสำหรับการอัพขึ้น Social network
- ไฟล์ภาพทั้งหมด ไรท์ลงแผ่น DVD พร้อมกล่องสวยงาม
3,000 4,000
 รับถ่ายภาพรับปริญญา เหมา (ซ้อม+รับจริง)
สิ่งที่คุณจะได้รับ
- ไฟล์ภาพทั้งหมด ไม่จำกัดจำนวนพร้อมปรับแสงสีสวยงามครับ
- ไฟล์ขนาดย่อพร้อมสำหรับการอัพขึ้น Social network
- ไฟล์ภาพทั้งหมด ไรท์ลงแผ่น DVD พร้อมกล่องสวยงาม
- 7,000
 รับถ่ายภาพนอกรอบรับปริญญา
สิ่งที่คุณจะได้รับ
- ไฟล์ภาพทั้งหมด ไม่จำกัดจำนวนพร้อมปรับแสงสีสวยงามครับ
- ไฟล์ขนาดย่อพร้อมสำหรับการอัพขึ้น Social network
- ไฟล์ภาพทั้งหมด ไรท์ลงแผ่น DVD พร้อมกล่องสวยงาม
3,000 4,000
 
หาช่างภาพรับปริญญา
กลุ่มสาธารณะ · สมาชิก 119 คน
เข้าร่วมกลุ่ม
กลุ่มนี้ สำหรับ หาช่างภาพ งานรับปริญญา โพสต์งานรับปริญญา ส่งงาน แชร์งานรับปริญญา เท่านั้น -------- ห้ามพูดคุยเรื่องการเมือง ห้ามแสดงข้อความในลักษณะหมิ...
 
ผลงานการถ่ายภาพ มหาวิทยาลัยเอเชียน
ผลงานการถ่ายภาพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ผลงานการถ่ายภาพ มหาวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ
 
หาช่างภาพรับปริญญา
กลุ่มสาธารณะ · สมาชิก 119 คน
เข้าร่วมกลุ่ม
กลุ่มนี้ สำหรับ หาช่างภาพ งานรับปริญญา โพสต์งานรับปริญญา ส่งงาน แชร์งานรับปริญญา เท่านั้น -------- ห้ามพูดคุยเรื่องการเมือง ห้ามแสดงข้อความในลักษณะหมิ...
 
เกี่ยวกับ AOFSILPAGUM
อยู่บน GraduateTH ล่าสุด : 4 ปี ที่ผ่านมา
ผู้เข้าชม 2,123 ครั้ง
aof_devil
เบอร์โทรศัพท์ : 087-684-9223
ผู้ติดตาม 3 คน

หาภาพงานวิ่ง ภาพงานวิ่ง