VERIFIED
aboutcrafts's profile

aboutCrafts

รับจ้างถ่ายภาพรับปริญญา , Pre Wedding Tel : 086-901-3053 ( บูน / เฟิร์น ) Line : fayreisha

ติดต่อ : 086-901-3053

ตารางค่าบริการ งานถ่ายภาพรับปริญญา ครึ่งวัน เต็มวัน
 รับถ่ายภาพรับปริญญา (วันซ้อม)
สิ่งที่คุณจะได้รับ
ถ่ายรับปริญญา
สิ่งที่จะได้รับ :

- DVD ปริ้นปก และ สกีนแผ่น
- แต่งรูปทุกรูปตามความเหมาะสม
- ไฟล์ภาพขนาด High Resolution
(จำนวนไม่จำกัดถ่ายได้เท่าไหร่ให้หมด โดยตกแต่งภาพทั้งหมดแล้ว)
- ไฟล์ภาพทั้งหมดย่อขนาดสำหรับลง Facebook
- อัดภาพขนาด 4x6 จำนวน 20 ใบ
4,000 5,500
 รับถ่ายภาพรับปริญญา (วันรับจริง)
สิ่งที่คุณจะได้รับ
ถ่ายรับปริญญา
สิ่งที่จะได้รับ :

- DVD ปริ้นปก และ สกีนแผ่น
- แต่งรูปทุกรูปตามความเหมาะสม
- ไฟล์ภาพขนาด High Resolution
(จำนวนไม่จำกัดถ่ายได้เท่าไหร่ให้หมด โดยตกแต่งภาพทั้งหมดแล้ว)
- ไฟล์ภาพทั้งหมดย่อขนาดสำหรับลง Facebook
- อัดภาพขนาด 4x6 จำนวน 20 ใบ
4,000 5,500
 รับถ่ายภาพรับปริญญา เหมา (ซ้อม+รับจริง)
สิ่งที่คุณจะได้รับ
ถ่ายรับปริญญา
สิ่งที่จะได้รับ :

- DVD ปริ้นปก และ สกีนแผ่น
- แต่งรูปทุกรูปตามความเหมาะสม
- ไฟล์ภาพขนาด High Resolution
(จำนวนไม่จำกัดถ่ายได้เท่าไหร่ให้หมด โดยตกแต่งภาพทั้งหมดแล้ว)
- ไฟล์ภาพทั้งหมดย่อขนาดสำหรับลง Facebook
- อัดภาพขนาด 4x6 จำนวน 20 ใบ
- 11,000
 รับถ่ายภาพนอกรอบรับปริญญา
สิ่งที่คุณจะได้รับ
ถ่ายรับปริญญา
สิ่งที่จะได้รับ :

- DVD ปริ้นปก และ สกีนแผ่น
- แต่งรูปทุกรูปตามความเหมาะสม
- ไฟล์ภาพขนาด High Resolution
(จำนวนไม่จำกัดถ่ายได้เท่าไหร่ให้หมด โดยตกแต่งภาพทั้งหมดแล้ว)
- ไฟล์ภาพทั้งหมดย่อขนาดสำหรับลง Facebook
- อัดภาพขนาด 4x6 จำนวน 20 ใบ
4,000 5,000
อุปกรณ์ที่ใช้ในการถ่ายภาพ


 

ผลงานการถ่ายภาพ ของ ABOUTCRAFTS

เกี่ยวกับ ABOUTCRAFTS
ผ่านการยืนยันตัวตนแล้ว (วันเสาร์ ที่ 21 มีนาคม 2558)
อยู่บน GraduateTH ล่าสุด : 7 ปี ที่ผ่านมา
ผู้เข้าชม 13,447 ครั้ง
เบอร์โทรศัพท์ : 086-901-3053
ผู้ติดตาม 13 คน

หาภาพงานวิ่ง ภาพงานวิ่ง