VERIFIED
aaphoto's profile

aaphoto

ติดต่อ : 093-569-2437

ตารางค่าบริการ งานถ่ายภาพรับปริญญา ครึ่งวัน เต็มวัน
 รับถ่ายภาพรับปริญญา (วันซ้อม)
สิ่งที่คุณจะได้รับ
ภาพถ่ายทั้งหมด(ไฟล์ภาพ)+พร้อมการแต่ง
ภาพที่อัด 1 อัลปั้ม จำนวน 30 รูป
3,000 4,000
 รับถ่ายภาพรับปริญญา (วันรับจริง)
สิ่งที่คุณจะได้รับ
ภาพถ่ายทั้งหมด(ไฟล์ภาพ)+พร้อมการแต่ง
ภาพที่อัด 1 อัลปั้ม จำนวน 30 รูป
3,500 5,000
 รับถ่ายภาพรับปริญญา เหมา (ซ้อม+รับจริง)
สิ่งที่คุณจะได้รับ
ภาพถ่ายทั้งหมด(ไฟล์ภาพ)+พร้อมการแต่ง
ภาพที่อัด 1 อัลปั้ม จำนวน 100 รูป
- 6,000
 รับถ่ายภาพนอกรอบรับปริญญา
สิ่งที่คุณจะได้รับ
ภาพถ่ายทั้งหมด(ไฟล์ภาพ)+พร้อมการแต่ง
ภาพที่อัด 1 อัลปั้ม จำนวน 50 รูป
3,500 4,500
อุปกรณ์ที่ใช้ในการถ่ายภาพ
เกี่ยวกับ AAPHOTO
ผ่านการยืนยันตัวตนแล้ว (วันอาทิตย์ ที่ 24 พฤษภาคม 2558)
อยู่บน GraduateTH ล่าสุด : 7 ปี ที่ผ่านมา
ผู้เข้าชม 1,954 ครั้ง
เบอร์โทรศัพท์ : 093-569-2437
ผู้ติดตาม 1 คน

หาภาพงานวิ่ง ภาพงานวิ่ง