7november's profile

7NOVEMBEr

ติดต่อ : 082-482-9495

ตารางค่าบริการ งานถ่ายภาพรับปริญญา ครึ่งวัน เต็มวัน
 รับถ่ายภาพรับปริญญา (วันซ้อม)
สิ่งที่คุณจะได้รับ
DVD 1 ชุด สกรีนแผ่น + ปกหน้าหลัง
ประกอบไปด้วย
ไฟล์ภาพที่ทำการแต่งแล้วทั้งหมด
ไฟล์ภาพที่ยังไม่ได้แต่งแต่ปรับสีและแสงให้
3,000 4,000
 รับถ่ายภาพรับปริญญา (วันรับจริง)
สิ่งที่คุณจะได้รับ
DVD 1 ชุด สกรีนแผ่น + ปกหน้าหลัง
ประกอบไปด้วย
ไฟล์ภาพที่ทำการแต่งแล้วทั้งหมด
ไฟล์ภาพที่ยังไม่ได้แต่งแต่ปรับสีและแสงให้
3,000 4,000
 รับถ่ายภาพรับปริญญา เหมา (ซ้อม+รับจริง)
สิ่งที่คุณจะได้รับ
DVD 1 ชุด สกรีนแผ่น + ปกหน้าหลัง
ประกอบไปด้วย
ไฟล์ภาพที่ทำการแต่งแล้วทั้งหมด
ไฟล์ภาพที่ยังไม่ได้แต่งแต่ปรับสีและแสงให้
- 7,000
 รับถ่ายภาพนอกรอบรับปริญญา
สิ่งที่คุณจะได้รับ
DVD 1 ชุด สกรีนแผ่น + ปกหน้าหลัง
ประกอบไปด้วย
ไฟล์ภาพที่ทำการแต่งแล้วทั้งหมด
ไฟล์ภาพที่ยังไม่ได้แต่งแต่ปรับสีและแสงให้
3,500 4,000
 
หาช่างภาพรับปริญญา
กลุ่มสาธารณะ · สมาชิก 119 คน
เข้าร่วมกลุ่ม
กลุ่มนี้ สำหรับ หาช่างภาพ งานรับปริญญา โพสต์งานรับปริญญา ส่งงาน แชร์งานรับปริญญา เท่านั้น -------- ห้ามพูดคุยเรื่องการเมือง ห้ามแสดงข้อความในลักษณะหมิ...
 
https://www.facebook.com/james.maneesirirat
ผลงานการถ่ายภาพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ผลงานการถ่ายภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ผลงานการถ่ายภาพ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 
หาช่างภาพรับปริญญา
กลุ่มสาธารณะ · สมาชิก 119 คน
เข้าร่วมกลุ่ม
กลุ่มนี้ สำหรับ หาช่างภาพ งานรับปริญญา โพสต์งานรับปริญญา ส่งงาน แชร์งานรับปริญญา เท่านั้น -------- ห้ามพูดคุยเรื่องการเมือง ห้ามแสดงข้อความในลักษณะหมิ...
 
เกี่ยวกับ 7NOVEMBER
อยู่บน GraduateTH ล่าสุด : 7 ปี ที่ผ่านมา
ผู้เข้าชม 1,519 ครั้ง
maneesirirat
เบอร์โทรศัพท์ : 082-482-9495
ผู้ติดตาม 1 คน

หาภาพงานวิ่ง ภาพงานวิ่ง