VERIFIED
4jinnawat's profile

4jinnawat

ติดต่อ : 097-139-4880

ตารางค่าบริการ งานถ่ายภาพรับปริญญา ครึ่งวัน เต็มวัน
 รับถ่ายภาพรับปริญญา (วันซ้อม)
สิ่งที่คุณจะได้รับ
- กรุณาติดต่อ 097-139-4880 -
2,000 3,000
 รับถ่ายภาพรับปริญญา (วันรับจริง)
สิ่งที่คุณจะได้รับ
- กรุณาติดต่อ 097-139-4880 -
2,000 3,000
 รับถ่ายภาพรับปริญญา เหมา (ซ้อม+รับจริง)
สิ่งที่คุณจะได้รับ
- กรุณาติดต่อ 097-139-4880 -
- 3,000
 รับถ่ายภาพนอกรอบรับปริญญา
สิ่งที่คุณจะได้รับ
- กรุณาติดต่อ 097-139-4880 -
2,000 3,000
อุปกรณ์ที่ใช้ในการถ่ายภาพ

ผลงานการถ่ายภาพ ของ 4JINNAWAT

เกี่ยวกับ 4JINNAWAT
ผ่านการยืนยันตัวตนแล้ว (วันอังคาร ที่ 17 เมษายน 2561)
อยู่บน GraduateTH ล่าสุด : 3 ปี ที่ผ่านมา
ผู้เข้าชม 4,976 ครั้ง
4jinnawat
เบอร์โทรศัพท์ : 097-139-4880

หาภาพงานวิ่ง ภาพงานวิ่ง