11singha's profile

jeepzmk2

ติดต่อ : 087-695-1247

ตารางค่าบริการ งานถ่ายภาพรับปริญญา ครึ่งวัน เต็มวัน
 รับถ่ายภาพรับปริญญา (วันซ้อม)
สิ่งที่คุณจะได้รับ
อุปกรณ์ที่ใช้ถ่าย 5dmk3 x2
17-40/4L, 50/1.4, 85/1.8, 600EXRT
ของที่จะได้เมื่อส่งงาน dvdภาพทั้งหมด ไฟล์ต้นฉบับปรับแก้สีที่ถูกต้องพร้อมส่งอัดได้เลย ภาพแต่งสีพิเศษจำนวนนึง บรรจุลงกล่องพลาสติกพร้อมปกด้านนอก-ใน และภาพอัดแต่งสีจำนวนนึง
3,000 4,500
 รับถ่ายภาพรับปริญญา (วันรับจริง)
สิ่งที่คุณจะได้รับ
อุปกรณ์ที่ใช้ถ่าย 5dmk3 x2
17-40/4L, 50/1.4, 85/1.8, 600EXRT
ของที่จะได้เมื่อส่งงาน dvdภาพทั้งหมด ไฟล์ต้นฉบับปรับแก้สีที่ถูกต้องพร้อมส่งอัดได้เลย ภาพแต่งสีพิเศษจำนวนนึง บรรจุลงกล่องพลาสติกพร้อมปกด้านนอก-ใน และภาพอัดแต่งสีจำนวนนึง
3,000 4,500
 รับถ่ายภาพรับปริญญา เหมา (ซ้อม+รับจริง)
สิ่งที่คุณจะได้รับ
อุปกรณ์ที่ใช้ถ่าย 5dmk3 x2
17-40/4L, 50/1.4, 85/1.8, 600EXRT
ของที่จะได้เมื่อส่งงาน dvdภาพทั้งหมด ไฟล์ต้นฉบับปรับแก้สีที่ถูกต้องพร้อมส่งอัดได้เลย ภาพแต่งสีพิเศษจำนวนนึง บรรจุลงกล่องพลาสติกพร้อมปกด้านนอก-ใน และภาพอัดแต่งสีจำนวนนึง
- 8,500
 รับถ่ายภาพนอกรอบรับปริญญา
สิ่งที่คุณจะได้รับ
อุปกรณ์ที่ใช้ถ่าย 5dmk3 x2
17-40/4L, 50/1.4, 85/1.8, 600EXRT
ของที่จะได้เมื่อส่งงาน dvdภาพทั้งหมด ไฟล์ต้นฉบับปรับแก้สีที่ถูกต้องพร้อมส่งอัดได้เลย ภาพแต่งสีพิเศษจำนวนนึง บรรจุลงกล่องพลาสติกพร้อมปกด้านนอก-ใน และภาพอัดแต่งสีจำนวนนึง
3,000 4,500
 
หาช่างภาพรับปริญญา
กลุ่มสาธารณะ · สมาชิก 119 คน
เข้าร่วมกลุ่ม
กลุ่มนี้ สำหรับ หาช่างภาพ งานรับปริญญา โพสต์งานรับปริญญา ส่งงาน แชร์งานรับปริญญา เท่านั้น -------- ห้ามพูดคุยเรื่องการเมือง ห้ามแสดงข้อความในลักษณะหมิ...
 
อุปกรณ์ที่ใช้ในการถ่ายภาพ
รับถ่ายภาพรับปริญญา
เต็มวัน4500 ครึ่งวัน3000
อุปกรณ์ที่ใช้ถ่าย 5dmk3
17-40/4L, 50/1.8, 85/1.8, 600EXRT
ของที่จะได้เมื่อส่งงาน dvdภาพทั้งหมด ไฟล์ต้นฉบับปรับแก้สีที่ถูกต้องพร้อมส่งอัดได้เลย
ภาพแต่งสีพิเศษจำนวนนึง บรรจุลงกล่องพลาสติกพร้อมปกด้านนอก-ใน และภาพอัดแต่งสีจำนวนนึง

รับงานเฉพาะ เสาร์-อาทิตย์
ผลงานการถ่ายภาพ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (ABAC)
ผลงานการถ่ายภาพ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 
หาช่างภาพรับปริญญา
กลุ่มสาธารณะ · สมาชิก 119 คน
เข้าร่วมกลุ่ม
กลุ่มนี้ สำหรับ หาช่างภาพ งานรับปริญญา โพสต์งานรับปริญญา ส่งงาน แชร์งานรับปริญญา เท่านั้น -------- ห้ามพูดคุยเรื่องการเมือง ห้ามแสดงข้อความในลักษณะหมิ...
 
เกี่ยวกับ 11SINGHA
อยู่บน GraduateTH ล่าสุด : 8 ปี ที่ผ่านมา
ผู้เข้าชม 2,333 ครั้ง
jeepzmk2
เบอร์โทรศัพท์ : 087-695-1247
ผู้ติดตาม 5 คน

หาภาพงานวิ่ง ภาพงานวิ่ง