tterk.oo.5's profile

TTerk-FOTO

บริการถ่ายภาพ รับปริญญา วันซ้อม วันจริง นอกรอบ ฯลฯ

ติดต่อ : 082-483-0817

ตารางค่าบริการ งานถ่ายภาพรับปริญญา ครึ่งวัน เต็มวัน
 รับถ่ายภาพรับปริญญา (วันซ้อม)
สิ่งที่คุณจะได้รับ
สิ่งที่ได้รับ
-ถ่ายรูปไม่จำกัด
-ปรับแสงสีให้ทุกรูป
-ทำปกและสกรีนแผ่นลงดีวีดี
-ล้างรูป 4x6 ให้ 40 รูป
-ส่งงาน 2-4 สัปดาห์ครับ ถ้าคิวงานน้อย
3,000 4,000
 รับถ่ายภาพรับปริญญา (วันรับจริง)
สิ่งที่คุณจะได้รับ
สิ่งที่ได้รับ
-ถ่ายรูปไม่จำกัด
-ปรับแสงสีให้ทุกรูป
-ทำปกและสกรีนแผ่นลงดีวีดี
-ล้างรูป 4x6 ให้ 40 รูป
-ส่งงาน 2-4 สัปดาห์ครับ ถ้าคิวงานน้อย
3,000 4,000
 รับถ่ายภาพรับปริญญา เหมา (ซ้อม+รับจริง)
สิ่งที่คุณจะได้รับ
สิ่งที่ได้รับ
-ถ่ายรูปไม่จำกัด
-ปรับแสงสีให้ทุกรูป
-ทำปกและสกรีนแผ่นลงดีวีดี
-ล้างรูป 4x6 ให้ 40 รูป
-ส่งงาน 2-4 สัปดาห์ครับ ถ้าคิวงานน้อย
- 8,000
 รับถ่ายภาพนอกรอบรับปริญญา
สิ่งที่คุณจะได้รับ
สิ่งที่ได้รับ
-ถ่ายรูปไม่จำกัด
-ปรับแสงสีให้ทุกรูป
-ทำปกและสกรีนแผ่นลงดีวีดี
-ล้างรูป 4x6 ให้ 40 รูป
-ส่งงาน 2-4 สัปดาห์ครับ ถ้าคิวงานน้อย
3,000 4,500
อุปกรณ์ที่ใช้ในการถ่ายภาพ
บริการถ่ายภาพ รับปริญญา วันซ้อม วันจริง นอกรอบ ฯลฯ
- ชื่อ เติ๊ก ครับ ผม
- เบอร์โทร 0824830817
- ID Line : tterk
:: สิ่งที่ท่านจะได้รับ ::
- ถ่ายไม่จำกัดจำนวนภาพ
- ถ่ายด้วยไฟล์ RAW คุณภาพสุง
- ไรด์ลงDVD พร้อมสกีนหน้าแผ่นและออกแบบปก
- ล้างรูป 4x6 30 รูป
- ไฟล์ภาพ ปรับสี ปรับแสงให้ทั้งหมด ( พร้อมทำ Soft Skin ผิวหน้าให้เนียน )

:: การส่งงาน ::
- ส่งภาพเป็นไฟล์ JPEG ไรท์ลง DVD ให้ทุกภาพ
- ส่งงานทางไปรษณีย์แบบ EMS ภายใน 2-3 สัปดาห์ ถ้าคิวงานน้อยอาจได้เร็วกว่ากำหนด
ผลงานการถ่ายภาพ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
ผลงานการถ่ายภาพ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ผลงานการถ่ายภาพ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุราษฎร์ธานี
ผลงานการถ่ายภาพ วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ
ผลงานการถ่ายภาพ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
ผลงานการถ่ายภาพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ผลงานการถ่ายภาพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ผลงานการถ่ายภาพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ผลงานการถ่ายภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ผลงานการถ่ายภาพ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (ABAC)
ผลงานการถ่ายภาพ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
ผลงานการถ่ายภาพ มหาวิทยาลัยสยาม
ผลงานการถ่ายภาพ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ผลงานการถ่ายภาพ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ผลงานการถ่ายภาพ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ผลงานการถ่ายภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ผลงานการถ่ายภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
ผลงานการถ่ายภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
ผลงานการถ่ายภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
ผลงานการถ่ายภาพ มหาวิทยาลัยรังสิต
ผลงานการถ่ายภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล
ผลงานการถ่ายภาพ มหาวิทยาลัยปทุมธานี
ผลงานการถ่ายภาพ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ผลงานการถ่ายภาพ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ผลงานการถ่ายภาพ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
เกี่ยวกับ TTERK.OO.5
อยู่บน GraduateTH ล่าสุด : 1 ปี ที่ผ่านมา
ผู้เข้าชม 3,903 ครั้ง
tterk
เบอร์โทรศัพท์ : 082-483-0817
กำลังติดตาม 3 คน   ผู้ติดตาม 20 คน

© 2013 - 2018 GraduateTH | ศูนย์รวมงานวันรับปริญญา ช่างภาพ ช่างแต่งหน้า ช่างทำผม และของขวัญวันรับปริญญา | Verified Member | ข้อกำหนดและเงื่อนไข
ติดต่อเรา / ประกาศหาช่างภาพ ได้ที่ เพิ่มเพื่อน