VERIFIED
tottizzz's profile

TBK 26 Photo รับถ่ายภาพรับปริญญา พร้อมผู้ช่วยจัดแสงและท่าโพส

รับถ่ายรูปงานรับปริญญา นอกรอบ วันซ้อม วันจริง ราคาเบาๆ

ติดต่อ : 086-330-7135

ตารางค่าบริการ งานถ่ายภาพรับปริญญา ครึ่งวัน เต็มวัน
 รับถ่ายภาพรับปริญญา (วันซ้อม)
สิ่งที่คุณจะได้รับ
- ถ่ายภาพนิ่ง ไม่จำกัดจำนวนภาพ
- อัพโหลดภาพบางส่วนขึ้น Facebook ภายใน 1-3 วันหลังจบงาน
- รูปทุกรูปจะได้รับการปรับแต่งแสงสี
- ลบสิว ทำ Retouch หน้าเนียน ตามความเหมาะสม
- ภาพจะถูกบันทึกลงใน DVD พร้อมปก และกล่อง (ไม่ได้สกรีนแผ่น)
ภายในบรรจุไปด้วย
- ภาพที่ผ่านการปรับแต่งแสงสีและ Retouch พิเศษขนาดเต็ม
- ภาพที่ผ่านการปรับแต่งแสงสีและ Retouch พิเศษ ขนาดย่อ(ใช้สำหรับลง Facebook เป็นต้น )
- ภาพที่ผ่านการปรับแต่งแสงสีและ Retouch พิเศษ ขนาดสำหรับอัดรูป 4x6
- อัดรูปขนาด 4*6 ให้ 15 ใบ(ครึ่งวัน) 30 ใบ (เต็มวัน)
- จัดส่งผ่าน EMS
- ส่งงานภายใน 2 สัปดาห์
3,000 3,500
 รับถ่ายภาพรับปริญญา (วันรับจริง)
สิ่งที่คุณจะได้รับ
- ถ่ายภาพนิ่ง ไม่จำกัดจำนวนภาพ
- อัพโหลดภาพบางส่วนขึ้น Facebook ภายใน 1-3 วันหลังจบงาน
- รูปทุกรูปจะได้รับการปรับแต่งแสงสี
- ลบสิว ทำ Retouch หน้าเนียน ตามความเหมาะสม
- ภาพจะถูกบันทึกลงใน DVD พร้อมปก และกล่อง (ไม่ได้สกรีนแผ่น)
ภายในบรรจุไปด้วย
- ภาพที่ผ่านการปรับแต่งแสงสีและ Retouch พิเศษขนาดเต็ม
- ภาพที่ผ่านการปรับแต่งแสงสีและ Retouch พิเศษ ขนาดย่อ(ใช้สำหรับลง Facebook เป็นต้น )
- ภาพที่ผ่านการปรับแต่งแสงสีและ Retouch พิเศษ ขนาดสำหรับอัดรูป 4x6
- อัดรูปขนาด 4*6 ให้ 15 ใบ(ครึ่งวัน) 30 ใบ (เต็มวัน)
- จัดส่งผ่าน EMS
- ส่งงานภายใน 2 สัปดาห์
3,000 3,500
 รับถ่ายภาพรับปริญญา เหมา (ซ้อม+รับจริง)
สิ่งที่คุณจะได้รับ
- ถ่ายภาพนิ่ง ไม่จำกัดจำนวนภาพ
- อัพโหลดภาพบางส่วนขึ้น Facebook ภายใน 1-3 วันหลังจบงาน
- รูปทุกรูปจะได้รับการปรับแต่งแสงสี
- ลบสิว ทำ Retouch หน้าเนียน ตามความเหมาะสม
- ภาพจะถูกบันทึกลงใน DVD 2 แผ่น แยกเป็น
- วันซ้อมหรือนอกรอบ 1 แผ่น
- วันจริง 1 แผ่น
พร้อมปก และกล่อง (ไม่ได้สกรีนแผ่น)
ภายในบรรจุไปด้วย
- ภาพที่ผ่านการปรับแต่งแสงสีและ Retouch พิเศษขนาดเต็ม
- ภาพที่ผ่านการปรับแต่งแสงสีและ Retouch พิเศษ ขนาดย่อ(ใช้สำหรับลง Facebook เป็นต้น )
- ภาพที่ผ่านการปรับแต่งแสงสีและ Retouch พิเศษ ขนาดสำหรับอัดรูป 4x6
- อัดรูปขนาด 4*6 ให้ 60 ใบ
- จัดส่งผ่าน EMS
- ส่งงานภายใน 2 สัปดาห์
- 7,000
 รับถ่ายภาพนอกรอบรับปริญญา
สิ่งที่คุณจะได้รับ
*นอกรอบกลุ่มบวกเงินเพิ่มคนละ 500 แล้ว (เช่น เต็มวัน 4000 + เพื่อน 1 คน = 4500)
*ฟรีพลุควัน 1 ชุด (5 แท่ง 5 สี)
- ถ่ายภาพนิ่ง ไม่จำกัดจำนวนภาพ
- อัพโหลดภาพบางส่วนขึ้น Facebook ภายใน 1-3 วันหลังจบงาน
- รูปทุกรูปจะได้รับการปรับแต่งแสงสี
- ลบสิว ทำ Retouch หน้าเนียน ตามความเหมาะสม
- ภาพจะถูกบันทึกลงใน DVD พร้อมปก และกล่อง (ไม่ได้สกรีนแผ่น)
ภายในบรรจุไปด้วย
- ภาพที่ผ่านการปรับแต่งแสงสีและ Retouch พิเศษขนาดเต็ม
- ภาพที่ผ่านการปรับแต่งแสงสีและ Retouch พิเศษ ขนาดย่อ(ใช้สำหรับลง Facebook เป็นต้น )
- ภาพที่ผ่านการปรับแต่งแสงสีและ Retouch พิเศษ ขนาดสำหรับอัดรูป 4x6
- อัดรูปขนาด 4*6 ให้ 15 ใบ(ครึ่งวัน) 30 ใบ (เต็มวัน) *สำหรับนอกรอบเดียวเท่านั้น
- จัดส่งผ่าน EMS
- ส่งงานภายใน 2 สัปดาห์

*นอกรอบกลุ่มจะได้ DVD คนล่ะ 1 ชุด ไม่มีอัดรูปให้นะครับ
3,500 4,000
ลงคิวให้คนที่โอนมัดจำแล้วเท่านั้นนะจ้ะ (อัพเดทล่าสุด 18/1/60)

มกราคม 2560

วันอาทิตย์ที่ 8 งานแต่งมิน พิธีเช้า 6.00-12.00

วันจันทร์ที่  9  งานแต่งกอล์ฟ พิธีเช้า 6.00-12.00

วันเสาร์ที่ 14 น้องรีน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร เต็มวัน 8.00-17.00   

วันอาทิตย์ที่ 22 งานแต่งไข่ พิธีเช้า 6.00-12.00

วันเสาร์ที่ 28 นอกรอบน้องบี มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ เต็มวัน 8.00 - 17.00

วันอาทิตย์ที่ 29 น้องนิก มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ร่มเกล้า เต็มวัน 8.00-17.00

วันจันทร์ที่ 30 น้องปลา มหาวิทยาลัยธนบุรี ครึ่งวันเช้า 8.00-17.00

วันอังคารที่ 31 คุณสมชาย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  ครึ่งวันบ่าย 13.00-17.00

 

กุมภาพันธ์ 2560

วันศุกร์ที่ 3 น้องจูน โรงเรียนนายร้อยตำรวจ ครึ่งวันเช้า 8.00-12.00 

วันเสาร์ที่ 4 นอกรอบ น้องแจ๋ม มหาวิทยาลัยพิษณุโลก  เต็มวัน 8.00-17.00

วันอาทิตย์ที่ 5 น้องเล็ก มหาวิทยาลัยศรีปทุม(บางเขน) เต็มวัน 8.00-17.00

วันเสาร์ที่ 11 นอกรอบกลุ่มเบ็น มหาวิทยาลัยศรีปทุม(บางเขน) เต็มวัน 8.00-17.00

วันอาทิตย์ที่ 12 นอกรอบคู่น้องแก้ม สวนหลวงร.9(เช้า) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ(บ่าย) เต็มวัน 8.00-17.00

วันเสาร์ที่ 18 วันซ้อม น้องบี มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ เต็มวัน 8.00 - 17.00 

วันอาทิตย์ที่ 19 วันจริง น้องผึ้ง มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ เต็มวัน 8.00 - 17.00

วันศุกร์ที่ 24 วันจริง น้องโม  มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ เต็มวัน 8.00-17.00 

วันเสาร์ที่ 25 วันจริง น้องนุ่น มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ เต็มวัน 8.00-17.00 มีนาคม 2560

วันอาทิตย์ที่ 12 นอกรอบ น้องเอ๋ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เต็มวัน 8.00-17.00

วันจันทร์ที่ 20 น้องแป้ง  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เต็มวัน 8.00-17.00สิ่งที่คุณจะได้รับ

- รูปทุกรูปจะได้รับการปรับแต่งสี

- ภาพจะถูกบันทึกลงใน DVD ภายในบรรจุไปด้วย

  - ภาพขนาดเต็ม

  - ภาพขนาดย่อ ใช้สำหรับลง Facebook อัดรูป

- อัดรูปขนาด 4*6 ให้ 15 ใบ(ครึ่งวัน) และ 30 ใบ(เต็มวัน)

- ส่งงานภายใน 2-4 อาทิตย์ครับ (ปกติจะส่งภายใน 2 อาทิตย์ถ้าคิวงานไม่เยอะครับ )*นอกรอบฟรีพลุควัน 1 ชุด (5 แท่ง 5 สี)

*ภาพตัวอย่างจำนวนนึงจะถูกอัพขึ้น Facebook ภายใน 1-3 วันครับ (เวลาอาจเพิ่มเติมกรณีมีคิวติดกันเยอะนะครับ)

* Photo Day (ไม่มีเข้าหอประชุม) เต็มวัน เพิ่ม 500 บาทครับ*มัดจำ 1000 บาทต่อวันเพื่อจองคิวครับ ที่เหลือจ่ายตอนถ่ายเสร็จ หลังโอนแล้วจะลงคิวไว้ที่หน้าเฟส ตรวจสอบได้เลยธนาคาร : ไทยพานิชย์

เลขบัญชี : 975-224130-4

ชื่อบัญชี : วิสารัตน์ แดงสอาด

*เป็นบัญชีของแฟนผมเองวันงานจะไปเป็นผู้ช่วยจัดแสงและท่าโพสด้วยครับ

อุปกรณ์การถ่ายภาพ

- Canon 550D

- Canon 600D

- เลนส์ไวด์ Canon EF-S 10-18mm f/4.5–5.6 IS STM

- เลนส์ Normal Sigma 17-50mm F2.8 EX DC OS HSM

- เลนส์ Fix 50mm F1.8 stm

- Flash Canon 600ex-rt

- Flash Pixel X800c

- Trigger Yongnuo yn 622c TX + Yongnuo yn 622c

- ขาตั้งแฟลช + ร่มทะลุ>>ติดต่อ<<

>>>โทร : 086-3307135 (ติ) 0833099907 (ขวัญ)

>>>>Line : tottizzzz

>>>>>FB : https://www.facebook.com/tottizzz

>>>>เพจ : https://www.facebook.com/TBK26PHOTO/

>>>Pixnode : http://www.pixnode.com/tbkphoto

>>Graduateth : http://www.graduateth.com/tottizzz 

ผลงานการถ่ายภาพ ของ TOTTIZZZ

เกี่ยวกับ TOTTIZZZ
ผ่านการยืนยันตัวตนแล้ว (วันอาทิตย์ ที่ 10 มกราคม 2559)
อยู่บน GraduateTH ล่าสุด : 6 ชั่วโมง ที่ผ่านมา
ผู้เข้าชม 14,890 ครั้ง
tottizzzz
เบอร์โทรศัพท์ : 086-330-7135
กำลังติดตาม 41 คน   ผู้ติดตาม 18 คน