VERIFIED
tottizzz's profile

TBK 26 Photo รับถ่ายภาพรับปริญญา

รับถ่ายรูปงานรับปริญญา นอกรอบ วันซ้อม วันจริง ราคาเบาๆ

ติดต่อ : 086-330-7135

ตารางค่าบริการ งานถ่ายภาพรับปริญญา ครึ่งวัน เต็มวัน
 รับถ่ายภาพรับปริญญา (วันซ้อม)
สิ่งที่คุณจะได้รับ
- ถ่ายภาพนิ่ง ไม่จำกัดจำนวนภาพ
- อัพโหลดภาพบางส่วนขึ้น Facebook ภายใน 1-3 วันหลังจบงาน
- รูปทุกรูปจะได้รับการปรับแต่งแสงสี
- ลบสิว ทำ Retouch หน้าเนียน ตามความเหมาะสม
- ภาพจะถูกบันทึกลงใน DVD พร้อมปก และกล่อง (ไม่ได้สกรีนแผ่น)
ภายในบรรจุไปด้วย
- ภาพที่ผ่านการปรับแต่งแสงสีและ Retouch พิเศษขนาดเต็ม
- ภาพที่ผ่านการปรับแต่งแสงสีและ Retouch พิเศษ ขนาดย่อ(ใช้สำหรับลง Facebook เป็นต้น )
- ภาพที่ผ่านการปรับแต่งแสงสีและ Retouch พิเศษ ขนาดสำหรับอัดรูป 4x6
- อัดรูปขนาด 4*6 ให้ 15 ใบ(ครึ่งวัน) 30 ใบ (เต็มวัน)
- จัดส่งผ่าน EMS
- ส่งงานภายใน 2 สัปดาห์
3,000 3,500
 รับถ่ายภาพรับปริญญา (วันรับจริง)
สิ่งที่คุณจะได้รับ
- ถ่ายภาพนิ่ง ไม่จำกัดจำนวนภาพ
- อัพโหลดภาพบางส่วนขึ้น Facebook ภายใน 1-3 วันหลังจบงาน
- รูปทุกรูปจะได้รับการปรับแต่งแสงสี
- ลบสิว ทำ Retouch หน้าเนียน ตามความเหมาะสม
- ภาพจะถูกบันทึกลงใน DVD พร้อมปก และกล่อง (ไม่ได้สกรีนแผ่น)
ภายในบรรจุไปด้วย
- ภาพที่ผ่านการปรับแต่งแสงสีและ Retouch พิเศษขนาดเต็ม
- ภาพที่ผ่านการปรับแต่งแสงสีและ Retouch พิเศษ ขนาดย่อ(ใช้สำหรับลง Facebook เป็นต้น )
- ภาพที่ผ่านการปรับแต่งแสงสีและ Retouch พิเศษ ขนาดสำหรับอัดรูป 4x6
- อัดรูปขนาด 4*6 ให้ 15 ใบ(ครึ่งวัน) 30 ใบ (เต็มวัน)
- จัดส่งผ่าน EMS
- ส่งงานภายใน 2 สัปดาห์
3,000 3,500
 รับถ่ายภาพรับปริญญา เหมา (ซ้อม+รับจริง)
สิ่งที่คุณจะได้รับ
- ถ่ายภาพนิ่ง ไม่จำกัดจำนวนภาพ
- อัพโหลดภาพบางส่วนขึ้น Facebook ภายใน 1-3 วันหลังจบงาน
- รูปทุกรูปจะได้รับการปรับแต่งแสงสี
- ลบสิว ทำ Retouch หน้าเนียน ตามความเหมาะสม
- ภาพจะถูกบันทึกลงใน DVD 2 แผ่น แยกเป็น
- วันซ้อมหรือนอกรอบ 1 แผ่น
- วันจริง 1 แผ่น
พร้อมปก และกล่อง (ไม่ได้สกรีนแผ่น)
ภายในบรรจุไปด้วย
- ภาพที่ผ่านการปรับแต่งแสงสีและ Retouch พิเศษขนาดเต็ม
- ภาพที่ผ่านการปรับแต่งแสงสีและ Retouch พิเศษ ขนาดย่อ(ใช้สำหรับลง Facebook เป็นต้น )
- ภาพที่ผ่านการปรับแต่งแสงสีและ Retouch พิเศษ ขนาดสำหรับอัดรูป 4x6
- อัดรูปขนาด 4*6 ให้ 60 ใบ
- จัดส่งผ่าน EMS
- ส่งงานภายใน 2 สัปดาห์
- 7,000
 รับถ่ายภาพนอกรอบรับปริญญา
สิ่งที่คุณจะได้รับ
*นอกรอบกลุ่มบวกเงินเพิ่มคนละ 500 แล้ว (เช่น เต็มวัน 4000 + เพื่อน 1 คน = 4500)
*ฟรีพลุควัน 1 ชุด (5 แท่ง 5 สี)
- ถ่ายภาพนิ่ง ไม่จำกัดจำนวนภาพ
- อัพโหลดภาพบางส่วนขึ้น Facebook ภายใน 1-3 วันหลังจบงาน
- รูปทุกรูปจะได้รับการปรับแต่งแสงสี
- ลบสิว ทำ Retouch หน้าเนียน ตามความเหมาะสม
- ภาพจะถูกบันทึกลงใน DVD พร้อมปก และกล่อง (ไม่ได้สกรีนแผ่น)
ภายในบรรจุไปด้วย
- ภาพที่ผ่านการปรับแต่งแสงสีและ Retouch พิเศษขนาดเต็ม
- ภาพที่ผ่านการปรับแต่งแสงสีและ Retouch พิเศษ ขนาดย่อ(ใช้สำหรับลง Facebook เป็นต้น )
- ภาพที่ผ่านการปรับแต่งแสงสีและ Retouch พิเศษ ขนาดสำหรับอัดรูป 4x6
- อัดรูปขนาด 4*6 ให้ 15 ใบ(ครึ่งวัน) 30 ใบ (เต็มวัน) *สำหรับนอกรอบเดียวเท่านั้น
- จัดส่งผ่าน EMS
- ส่งงานภายใน 2 สัปดาห์

*นอกรอบกลุ่มจะได้ DVD คนล่ะ 1 ชุด ไม่มีอัดรูปให้นะครับ
3,500 4,000
ลงคิวให้คนที่โอนมัดจำแล้วเท่านั้นนะจ้ะ (อัพเดทล่าสุด 11/2/60)

กุมภาพันธ์ 2560

วันศุกร์ที่ 3 น้องจูน โรงเรียนนายร้อยตำรวจ ครึ่งวันเช้า 8.00-12.00 

วันเสาร์ที่ 4 นอกรอบ น้องแจ๋ม มหาวิทยาลัยพิษณุโลก  เต็มวัน 8.00-17.00

วันอาทิตย์ที่ 5 น้องเล็ก มหาวิทยาลัยศรีปทุม(บางเขน) เต็มวัน 8.00-17.00

วันเสาร์ที่ 11 นอกรอบกลุ่มเบ็น มหาวิทยาลัยศรีปทุม(บางเขน) เต็มวัน 8.00-17.00

วันอาทิตย์ที่ 12 นอกรอบคู่น้องแก้ม สวนหลวงร.9(เช้า) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ(บ่าย) เต็มวัน 8.00-17.00

วันเสาร์ที่ 18 วันซ้อม น้องบี มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ เต็มวัน 8.00 - 17.00 

วันอาทิตย์ที่ 19 วันจริง น้องผึ้ง มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ เต็มวัน 8.00 - 17.00

วันศุกร์ที่ 24 วันจริง น้องโม  มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ เต็มวัน 8.00-17.00 

วันเสาร์ที่ 25 วันจริง น้องนุ่น มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ เต็มวัน 8.00-17.00 

วันอาทิตย์ที่ 26 น้องฟิ้งค์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ เต็มวัน 8.00-17.00มีนาคม 2560

วันศุกร์ที่ 3 น้องเตย มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เต็มวัน 8.00-17.00

วันอาทิตย์ที่ 5 นอกรอบกลุ่ม 3 คน น้องฝ้าย  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ  เต็มวัน 8.00-17.00

วันอาทิตย์ที่ 12 นอกรอบ น้องเอ๋ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เต็มวัน 8.00-17.00

วันพุธที่ 15 วันซ้อม (ถ่ายกลุ่ม) น้องก้อย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เต็มวัน 8.00-17.00

วันจันทร์ที่ 20 น้องแป้ง  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เต็มวัน 8.00-17.00

วันศุกร์ที่ 24 น้องอ้น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เต็มวัน 8.00-17.00เมษายน 2560

วันอาทิตย์ที่ 2 วันซ้อม น้องเอ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เต็มวัน 8.00-17.00สิ่งที่คุณจะได้รับ

- รูปทุกรูปจะได้รับการปรับแต่งสี

- ภาพจะถูกบันทึกลงใน DVD ภายในบรรจุไปด้วย

  - ภาพขนาดเต็ม

  - ภาพขนาดย่อ ใช้สำหรับลง Facebook อัดรูป

- อัดรูปขนาด 4*6 ให้ 15 ใบ(ครึ่งวัน) และ 30 ใบ(เต็มวัน)

- ส่งงานภายใน 2-4 อาทิตย์ครับ (ปกติจะส่งภายใน 2 อาทิตย์ถ้าคิวงานไม่เยอะครับ )*นอกรอบฟรีพลุควัน 1 ชุด (5 แท่ง 5 สี)

*ภาพตัวอย่างจำนวนนึงจะถูกอัพขึ้น Facebook ภายใน 1-3 วันครับ (เวลาอาจเพิ่มเติมกรณีมีคิวติดกันเยอะนะครับ)

* Photo Day (ไม่มีเข้าหอประชุม) เต็มวัน เพิ่ม 500 บาทครับ*มัดจำ 1000 บาทต่อวันเพื่อจองคิวครับ ที่เหลือจ่ายตอนถ่ายเสร็จ หลังโอนแล้วจะลงคิวไว้ที่หน้าเฟส ตรวจสอบได้เลยธนาคาร : ไทยพานิชย์

เลขบัญชี : 975-224130-4

ชื่อบัญชี : วิสารัตน์ แดงสอาด

อุปกรณ์การถ่ายภาพ

- Canon 550D

- Canon 600D

- เลนส์ไวด์ Canon EF-S 10-18mm f/4.5–5.6 IS STM

- เลนส์ Normal Sigma 17-50mm F2.8 EX DC OS HSM

- เลนส์ Fix 50mm F1.8 stm

- Flash Canon 600ex-rt

- Flash Pixel X800c

- Trigger Yongnuo yn 622c TX + Yongnuo yn 622c

- ขาตั้งแฟลช + ร่มทะลุ>>ติดต่อ<<

>>>โทร : 086-3307135 (ติ) 0833099907 (ขวัญ)

>>>>Line : tottizzzz

>>>>>FB : https://www.facebook.com/tottizzz

>>>>เพจ : https://www.facebook.com/TBK26PHOTO/

>>>Pixnode : http://www.pixnode.com/tbkphoto

>>Graduateth : http://www.graduateth.com/tottizzz 

ผลงานการถ่ายภาพ ของ TOTTIZZZ

ตารางคิวว่าง ของ TOTTIZZZ
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย (วันรับจริง)
วันเสาร์ ที่ 4 มีนาคม 2560
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (วันรับจริง)
วันจันทร์ ที่ 13 มีนาคม 2560
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (วันรับจริง)
วันอังคาร ที่ 14 มีนาคม 2560
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (วันรับจริง)
วันพุธ ที่ 15 มีนาคม 2560
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (วันรับจริง)
วันพฤหัสบดี ที่ 16 มีนาคม 2560
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (วันรับจริง)
วันศุกร์ ที่ 17 มีนาคม 2560
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (วันรับจริง)
วันจันทร์ ที่ 20 มีนาคม 2560
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (วันรับจริง)
วันอังคาร ที่ 21 มีนาคม 2560
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (วันรับจริง)
วันพุธ ที่ 22 มีนาคม 2560
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (วันรับจริง)
วันพฤหัสบดี ที่ 23 มีนาคม 2560
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (วันรับจริง)
วันศุกร์ ที่ 24 มีนาคม 2560
มหาวิทยาลัยบูรพา (วันซ้อมย่อย)
วันอังคาร ที่ 9 พฤษภาคม 2560
มหาวิทยาลัยบูรพา (วันซ้อม)
วันพุธ ที่ 10 พฤษภาคม 2560
มหาวิทยาลัยบูรพา (วันซ้อม)
วันพฤหัสบดี ที่ 11 พฤษภาคม 2560
มหาวิทยาลัยบูรพา (วันซ้อมใหญ่)
วันศุกร์ ที่ 12 พฤษภาคม 2560
มหาวิทยาลัยบูรพา (วันซ้อมใหญ่)
วันเสาร์ ที่ 13 พฤษภาคม 2560
มหาวิทยาลัยบูรพา (วันรับจริง)
วันจันทร์ ที่ 15 พฤษภาคม 2560
มหาวิทยาลัยบูรพา (วันรับจริง)
วันอังคาร ที่ 16 พฤษภาคม 2560
เกี่ยวกับ TOTTIZZZ
ผ่านการยืนยันตัวตนแล้ว (วันอาทิตย์ ที่ 10 มกราคม 2559)
อยู่บน GraduateTH ล่าสุด : 22 ชั่วโมง ที่ผ่านมา
ผู้เข้าชม 15,776 ครั้ง
tottizzzz
เบอร์โทรศัพท์ : 086-330-7135
กำลังติดตาม 41 คน   ผู้ติดตาม 18 คน