ton.saitib's profile

ภาพรับปริญญา

รวมภาพถ่ายรับปริญญา

ติดต่อ

ตารางค่าบริการ งานถ่ายภาพรับปริญญา ครึ่งวัน เต็มวัน
 รับถ่ายภาพรับปริญญา (วันซ้อม)
สิ่งที่คุณจะได้รับ
- กรุณาติดต่อ -
3,000 4,000
 รับถ่ายภาพรับปริญญา (วันรับจริง)
สิ่งที่คุณจะได้รับ
- กรุณาติดต่อ -
3,000 4,000
 รับถ่ายภาพรับปริญญา เหมา (ซ้อม+รับจริง)
สิ่งที่คุณจะได้รับ
- กรุณาติดต่อ -
- 7,500
 รับถ่ายภาพนอกรอบรับปริญญา
สิ่งที่คุณจะได้รับ
- กรุณาติดต่อ -
3,000 4,000
รวมภาพถ่ายรับปริญญา
เกี่ยวกับ TON.SAITIB
อยู่บน GraduateTH ล่าสุด : 3 ปี ที่ผ่านมา
ผู้เข้าชม 927 ครั้ง
ผู้ติดตาม 5 คน