VERIFIED
shutterfinale's profile

Shutter Finale

น้องคนไหนอยากฟินนาเล่กับพวกพี่ ติดต่อเข้ามาเลยนะเค๊อะ ช่างกล้องใจดีมว๊ากกกก ^0^

ติดต่อ : 080-919-7093

ผลงานการถ่ายภาพ งานรับปริญญา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผลงานการถ่ายภาพ อื่นๆ ของ SHUTTERFINALE

เกี่ยวกับ SHUTTERFINALE
ผ่านการยืนยันตัวตนแล้ว (วันจันทร์ ที่ 22 มิถุนายน 2558)
อยู่บน GraduateTH ล่าสุด : 1 สัปดาห์ ที่ผ่านมา
ผู้เข้าชม 5,699 ครั้ง
Nickykungcwz
เบอร์โทรศัพท์ : 080-919-7093
ผู้ติดตาม 11 คน