เข้าสู่ระบบ

กำหนดการ รับปริญญา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2560

http://www.graduateth.com/schedulegth/16

วันที่ กำหนดการรับปริญญา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สมาชิกคิวว่าง ดูผลงาน
วันพฤหัสบดี ที่
18 มกราคม 2561
กำหนดการ รับปริญญา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (วันรายงานตัว)
ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
34
วันศุกร์ ที่
19 มกราคม 2561
กำหนดการ รับปริญญา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (วันรายงานตัว)
ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
35
วันเสาร์ ที่
20 มกราคม 2561
กำหนดการ รับปริญญา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (วันซ้อม)
ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
39
วันอาทิตย์ ที่
21 มกราคม 2561
กำหนดการ รับปริญญา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (วันซ้อม)
ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
39
วันจันทร์ ที่
22 มกราคม 2561
กำหนดการ รับปริญญา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (วันซ้อม)
ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
36
วันอังคาร ที่
23 มกราคม 2561
กำหนดการ รับปริญญา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (วันรับจริง)
ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
37