เข้าสู่ระบบ

กำหนดการ รับปริญญา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2560

http://www.graduateth.com/schedulegth/13

วันที่ กำหนดการรับปริญญา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สมาชิกคิวว่าง ดูผลงาน
วันเสาร์ ที่
15 กรกฏาคม 2560
กำหนดการ รับปริญญา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (วันซ้อมย่อย)
ณ ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.
66
วันอาทิตย์ ที่
16 กรกฏาคม 2560
กำหนดการ รับปริญญา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (วันซ้อมย่อย)
ณ ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.
65
วันเสาร์ ที่
22 กรกฏาคม 2560
กำหนดการ รับปริญญา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (วันซ้อมย่อย)
ณ อาคารอเนกนิทัศน์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
64
วันอาทิตย์ ที่
23 กรกฏาคม 2560
กำหนดการ รับปริญญา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (วันซ้อมย่อย)
ณ อาคารอเนกนิทัศน์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
64
วันอาทิตย์ ที่
6 สิงหาคม 2560
กำหนดการ รับปริญญา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (วันซ้อมใหญ่)
ณ อาคารอเนกนิทัศน์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
60
วันจันทร์ ที่
7 สิงหาคม 2560
กำหนดการ รับปริญญา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (วันซ้อมใหญ่)
ณ อาคารอเนกนิทัศน์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
52
วันอังคาร ที่
8 สิงหาคม 2560
กำหนดการ รับปริญญา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (วันรับจริง)
ณ อาคารอเนกนิทัศน์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
56
วันพุธ ที่
9 สิงหาคม 2560
กำหนดการ รับปริญญา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (วันรับจริง)
ณ อาคารอเนกนิทัศน์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
57