เข้าสู่ระบบ

กำหนดการวันรับปริญญาของมหาวิทยาลัยทุกแห่งทั่วประเทศ

ประจำปี 2560


วันที่ กำหนดการรับปริญญา สมาชิกคิวว่าง ดูผลงาน
วันพฤหัสบดี ที่
26 มกราคม 2560
รวมช่างภาพ ตากล้อง รับปริญญา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร (วันรับจริง) 18
วันพฤหัสบดี ที่
26 มกราคม 2560
รวมช่างภาพ ตากล้อง รับปริญญา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา (วันรับจริง) 25
วันศุกร์ ที่
27 มกราคม 2560
รวมช่างภาพ ตากล้อง รับปริญญา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ (วันรับจริง) 25
วันศุกร์ ที่
27 มกราคม 2560
รวมช่างภาพ ตากล้อง รับปริญญา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด (วันรับจริง) 21
วันศุกร์ ที่
27 มกราคม 2560
รวมช่างภาพ ตากล้อง รับปริญญา มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต (วันซ้อมใหญ่)
ณ วิทยาเขตร่มเกล้า
63
วันเสาร์ ที่
28 มกราคม 2560
รวมช่างภาพ ตากล้อง รับปริญญา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ (วันรับจริง) 20
วันเสาร์ ที่
28 มกราคม 2560
รวมช่างภาพ ตากล้อง รับปริญญา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย (วันรับจริง) 20
วันเสาร์ ที่
28 มกราคม 2560
รวมช่างภาพ ตากล้อง รับปริญญา มหาวิทยาลัยธนบุรี (วันซ้อมย่อย)
ณ หอประชุม อาคารอเนกประสงค์และบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธนบุรี
44
วันอาทิตย์ ที่
29 มกราคม 2560
รวมช่างภาพ ตากล้อง รับปริญญา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม (วันรับจริง) 16
วันอาทิตย์ ที่
29 มกราคม 2560
รวมช่างภาพ ตากล้อง รับปริญญา มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ (วันรับจริง) 14
วันอาทิตย์ ที่
29 มกราคม 2560
รวมช่างภาพ ตากล้อง รับปริญญา มหาวิทยาลัยธนบุรี (วันซ้อมย่อย)
ณ หอประชุม อาคารอเนกประสงค์และบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธนบุรี
46
วันอาทิตย์ ที่
29 มกราคม 2560
รวมช่างภาพ ตากล้อง รับปริญญา มหาวิทยาลัยธนบุรี (วันถ่ายภาพหมู่)
ณ หอประชุม อาคารอเนกประสงค์และบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธนบุรี
44
วันอาทิตย์ ที่
29 มกราคม 2560
รวมช่างภาพ ตากล้อง รับปริญญา มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต (วันรับจริง)
ณ วิทยาเขตร่มเกล้า
50
วันอาทิตย์ ที่
29 มกราคม 2560
รวมช่างภาพ ตากล้อง รับปริญญา มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ (วันซ้อมย่อย)
ณ มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ นนทบุรี อาคาร 1 ห้อง 1503
43
วันจันทร์ ที่
30 มกราคม 2560
รวมช่างภาพ ตากล้อง รับปริญญา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี (วันรับจริง) 16
วันจันทร์ ที่
30 มกราคม 2560
รวมช่างภาพ ตากล้อง รับปริญญา มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ (วันรับจริง) 13
วันจันทร์ ที่
30 มกราคม 2560
รวมช่างภาพ ตากล้อง รับปริญญา มหาวิทยาลัยธนบุรี (วันรับจริง)
ณ หอประชุม อาคารอเนกประสงค์และบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธนบุรี
46
วันจันทร์ ที่
30 มกราคม 2560
รวมช่างภาพ ตากล้อง รับปริญญา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) (วันถ่ายภาพหมู่) 52
วันอังคาร ที่
31 มกราคม 2560
รวมช่างภาพ ตากล้อง รับปริญญา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี (วันรับจริง) 14
วันอังคาร ที่
31 มกราคม 2560
รวมช่างภาพ ตากล้อง รับปริญญา มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี (วันรับจริง) 21
วันอังคาร ที่
31 มกราคม 2560
รวมช่างภาพ ตากล้อง รับปริญญา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) (วันรับจริง)
ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบพระชนมพรรษา
59
วันพุธ ที่
1 กุมภาพันธ์ 2560
รวมช่างภาพ ตากล้อง รับปริญญา มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ (วันซ้อมใหญ่)
ณ มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ นนทบุรี อาคาร 1 ห้อง 1503-1504
55
วันศุกร์ ที่
3 กุมภาพันธ์ 2560
รวมช่างภาพ ตากล้อง รับปริญญา มหาวิทยาลัยศรีปทุม (วันซ้อม)
ณ มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน (ระดับบัณฑิตศึกษา)
58
วันเสาร์ ที่
4 กุมภาพันธ์ 2560
รวมช่างภาพ ตากล้อง รับปริญญา มหาวิทยาลัยศรีปทุม (วันรับจริง)
ณ มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน (ระดับบัณฑิตศึกษา)
70
วันเสาร์ ที่
4 กุมภาพันธ์ 2560
รวมช่างภาพ ตากล้อง รับปริญญา มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ (วันรับจริง)
ณ อาคารใหม่สวนอัมพร
61
วันอาทิตย์ ที่
5 กุมภาพันธ์ 2560
รวมช่างภาพ ตากล้อง รับปริญญา มหาวิทยาลัยศรีปทุม (วันรับจริง)
ณ มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน (ระดับบัณฑิตศึกษา)
62
วันศุกร์ ที่
10 กุมภาพันธ์ 2560
รวมช่างภาพ ตากล้อง รับปริญญา มหาวิทยาลัยพะเยา (วันซ้อมย่อย)
ณ หอประชุมพญางำเมือง และ ห้อง PN 1 - PN 5
31
วันเสาร์ ที่
11 กุมภาพันธ์ 2560
รวมช่างภาพ ตากล้อง รับปริญญา มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ (วันซ้อม)
ณ ห้องประชุมอาคารพลกฤษณ ประโมทะกะ มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
56
วันเสาร์ ที่
11 กุมภาพันธ์ 2560
รวมช่างภาพ ตากล้อง รับปริญญา มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ (วันถ่ายภาพหมู่)
ณ ห้องประชุมอาคารพลกฤษณ ประโมทะกะ มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
51
วันเสาร์ ที่
11 กุมภาพันธ์ 2560
รวมช่างภาพ ตากล้อง รับปริญญา มหาวิทยาลัยพะเยา (วันซ้อมย่อย)
ณ หอประชุมพญางำเมือง และ ห้อง PN 1 - PN 5
32
วันอาทิตย์ ที่
12 กุมภาพันธ์ 2560
รวมช่างภาพ ตากล้อง รับปริญญา มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ (วันรับจริง)
ณ ห้องประชุมอาคารพลกฤษณ ประโมทะกะ มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
51
วันอาทิตย์ ที่
12 กุมภาพันธ์ 2560
รวมช่างภาพ ตากล้อง รับปริญญา มหาวิทยาลัยพะเยา (วันซ้อมใหญ่)
ณ หอประชุมพญางำเมือง และ ห้อง PN 1 - PN 5
36
วันจันทร์ ที่
13 กุมภาพันธ์ 2560
รวมช่างภาพ ตากล้อง รับปริญญา มหาวิทยาลัยพะเยา (วันรับจริง)
ณ หอประชุมพญางำเมือง และ ห้อง PN 1 - PN 5
35
วันเสาร์ ที่
18 กุมภาพันธ์ 2560
รวมช่างภาพ ตากล้อง รับปริญญา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (วันซ้อมย่อย)
ณ ห้องประชุมปรีดี พนมยงค์ ชั้น 6 อาคารเฉลิมพระเกียรติ
60
วันเสาร์ ที่
18 กุมภาพันธ์ 2560
รวมช่างภาพ ตากล้อง รับปริญญา มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (วันซ้อมใหญ่) 62
วันอาทิตย์ ที่
19 กุมภาพันธ์ 2560
รวมช่างภาพ ตากล้อง รับปริญญา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (วันซ้อมใหญ่)
ณ ห้องประชุมปรีดี พนมยงค์ ชั้น 6 อาคารเฉลิมพระเกียรติ
56
วันอาทิตย์ ที่
19 กุมภาพันธ์ 2560
รวมช่างภาพ ตากล้อง รับปริญญา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (วันถ่ายภาพหมู่) 52
วันอาทิตย์ ที่
19 กุมภาพันธ์ 2560
รวมช่างภาพ ตากล้อง รับปริญญา มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (วันรับจริง) 58
วันศุกร์ ที่
24 กุมภาพันธ์ 2560
รวมช่างภาพ ตากล้อง รับปริญญา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (วันรับจริง)
ณ ห้องประชุมปรีดี พนมยงค์ ชั้น 6 อาคารเฉลิมพระเกียรติ
56
วันศุกร์ ที่
24 กุมภาพันธ์ 2560
รวมช่างภาพ ตากล้อง รับปริญญา มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย (วันซ้อมย่อย)
ณ หอประชุมมหาวิทยาลัย
63
วันเสาร์ ที่
25 กุมภาพันธ์ 2560
รวมช่างภาพ ตากล้อง รับปริญญา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (วันรับจริง)
ณ ห้องประชุมปรีดี พนมยงค์ ชั้น 6 อาคารเฉลิมพระเกียรติ
61
วันเสาร์ ที่
25 กุมภาพันธ์ 2560
รวมช่างภาพ ตากล้อง รับปริญญา มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย (วันถ่ายภาพหมู่)
ณ หอประชุมมหาวิทยาลัย
67
วันเสาร์ ที่
25 กุมภาพันธ์ 2560
รวมช่างภาพ ตากล้อง รับปริญญา มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย (วันซ้อมใหญ่) 65
วันอาทิตย์ ที่
26 กุมภาพันธ์ 2560
รวมช่างภาพ ตากล้อง รับปริญญา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (วันรับจริง)
ณ ห้องประชุมปรีดี พนมยงค์ ชั้น 6 อาคารเฉลิมพระเกียรติ
60
วันอาทิตย์ ที่
26 กุมภาพันธ์ 2560
รวมช่างภาพ ตากล้อง รับปริญญา มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย (วันถ่ายภาพหมู่)
ณ หอประชุมมหาวิทยาลัย
62
วันอาทิตย์ ที่
26 กุมภาพันธ์ 2560
รวมช่างภาพ ตากล้อง รับปริญญา มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย (วันซ้อมใหญ่) 63
วันศุกร์ ที่
3 มีนาคม 2560
รวมช่างภาพ ตากล้อง รับปริญญา มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย (วันรับจริง) 63
วันเสาร์ ที่
4 มีนาคม 2560
รวมช่างภาพ ตากล้อง รับปริญญา มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย (วันรับจริง) 65
วันจันทร์ ที่
13 มีนาคม 2560
รวมช่างภาพ ตากล้อง รับปริญญา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (วันรับจริง)
ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
54
วันอังคาร ที่
14 มีนาคม 2560
รวมช่างภาพ ตากล้อง รับปริญญา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (วันรับจริง)
ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
53
วันพุธ ที่
15 มีนาคม 2560
รวมช่างภาพ ตากล้อง รับปริญญา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (วันรับจริง)
ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
48
วันพฤหัสบดี ที่
16 มีนาคม 2560
รวมช่างภาพ ตากล้อง รับปริญญา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (วันรับจริง)
ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
52
วันศุกร์ ที่
17 มีนาคม 2560
รวมช่างภาพ ตากล้อง รับปริญญา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (วันรับจริง)
ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
49
วันจันทร์ ที่
20 มีนาคม 2560
รวมช่างภาพ ตากล้อง รับปริญญา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (วันรับจริง)
ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
47
วันอังคาร ที่
21 มีนาคม 2560
รวมช่างภาพ ตากล้อง รับปริญญา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (วันรับจริง)
ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
49
วันพุธ ที่
22 มีนาคม 2560
รวมช่างภาพ ตากล้อง รับปริญญา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (วันรับจริง)
ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
52
วันพฤหัสบดี ที่
23 มีนาคม 2560
รวมช่างภาพ ตากล้อง รับปริญญา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (วันรับจริง)
ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
50
วันศุกร์ ที่
24 มีนาคม 2560
รวมช่างภาพ ตากล้อง รับปริญญา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (วันรับจริง)
ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
48