nokero's profile

nokero

ติดต่อ : 086-881-7280

ตารางค่าบริการ งานถ่ายภาพรับปริญญา ครึ่งวัน เต็มวัน
 รับถ่ายภาพรับปริญญา (วันซ้อม)
สิ่งที่คุณจะได้รับ
กรุณาติดต่อ 086-8817280
3,500 4,500
 รับถ่ายภาพรับปริญญา (วันรับจริง)
สิ่งที่คุณจะได้รับ
กรุณาติดต่อ 086-8817280
3,500 4,500
 รับถ่ายภาพรับปริญญา เหมา (ซ้อม+รับจริง)
สิ่งที่คุณจะได้รับ
กรุณาติดต่อ 086-8817280
- 7,500
 รับถ่ายภาพนอกรอบรับปริญญา
สิ่งที่คุณจะได้รับ
- กรุณาติดต่อ 086-881-7280 -
3,000 4,000
เกี่ยวกับ NOKERO
อยู่บน GraduateTH ล่าสุด : 3 ปี ที่ผ่านมา
ผู้เข้าชม 975 ครั้ง
nokero
เบอร์โทรศัพท์ : 086-881-7280
ผู้ติดตาม 10 คน