VERIFIED
invisible163's profile

invisible.shot

ยินดีบริการเก็บภาพ วันสำคัญของท่านคะ

ติดต่อ : 089-392-3265

ตารางค่าบริการ งานถ่ายภาพรับปริญญา ครึ่งวัน เต็มวัน
 รับถ่ายภาพรับปริญญา (วันซ้อม)
สิ่งที่คุณจะได้รับ
ครึ่งวัน
มีให้เลือก 2 แบบ
แบบที่ 1
- ภาพต้นฉบับ ลง DVD ทั้งหมด
- ภาพรีทัช ลง DVD ทั้งหมด
- DVD Boxset 1 ชุด
- โปสการ์ด 4 เซ็ต
แบบที่ 2
- ภาพรีทัช ลงแฟรชไดร์ฟ
- โปสการ์ด 8 เซต
--------------------------------------------
เต็มวัน
มีให้เลือก 2 แบบ
แบบที่ 1
- ภาพต้นฉบับ ลง DVD ทั้งหมด
- ภาพรีทัช ลง DVD ทั้งหมด
- DVD Boxset 1 ชุด
- โปสการ์ด 8 เซ็ต
- A4 1 รูป
แบบที่ 2
- ภาพต้นฉบับ+รีทัช ลงแฟรชไดร์ฟ
- โปสการ์ด 12 เซต
** ราคานี้ยังไม่รวมค่าเดินทางนอกพื้นที่ช่างภาพ
3,500 4,500
 รับถ่ายภาพรับปริญญา (วันรับจริง)
สิ่งที่คุณจะได้รับ
ครึ่งวัน
มีให้เลือก 2 แบบ
แบบที่ 1
- ภาพต้นฉบับ ลง DVD ทั้งหมด
- ภาพรีทัช ลง DVD ทั้งหมด
- DVD Boxset 1 ชุด
- โปสการ์ด 4 เซ็ต
แบบที่ 2
- รีทัช ลงแฟรชไดร์ฟ
- โปสการ์ด 8 เซต
--------------------------------------------
เต็มวัน
มีให้เลือก 2 แบบ
แบบที่ 1
- ภาพต้นฉบับ ลง DVD ทั้งหมด
- ภาพรีทัช ลง DVD ทั้งหมด
- DVD Boxset 1 ชุด
- โปสการ์ด 8 เซ็ต
- A4 1 รูป
แบบที่ 2
- ภาพรีทัช ลงแฟรชไดร์ฟ
- โปสการ์ด 12 เซต
** ราคานี้ยังไม่รวมค่าเดินทางนอกพื้นที่ช่างภาพ
3,500 4,500
 รับถ่ายภาพรับปริญญา เหมา (ซ้อม+รับจริง)
สิ่งที่คุณจะได้รับ
เต็มวัน เหมา 2 วัน
- ภาพต้นฉบับ+รีทัช ลงแฟรชไดร์ฟ ทั้งหมด
- โปสการ์ด วันซ้อม+วันจริง 20 เซต
- รูปภาพขนาด A4 2 ภาพ
** ราคานี้ยังไม่รวมค่าเดินทางนอกพื้นที่ช่างภาพ
- 8,500
 รับถ่ายภาพนอกรอบรับปริญญา
สิ่งที่คุณจะได้รับ
ราคานี้สามารถถ่ายได้ ถึง 5 คน* คนต่อไปคิดเพิ่ม 500 บาท
***พิเศษ หากคิดรายชั่วโมงละ 1000 บาท ***
ครึ่งวัน
- ภาพต้นฉบับ ลง DVD ทั้งหมด
- ภาพรีทัช ลง DVD ทั้งหมด
- DVD Boxset 1 ชุด
- โปสการ์ด 4 เซ็ต
--------------------------------------------
เต็มวัน
- ภาพต้นฉบับ ลง DVD ทั้งหมด
- ภาพรีทัช ลง DVD ทั้งหมด
- DVD Boxset 1 ชุด
- โปสการ์ด 8 เซ็ต
* จะได้ dvd 1เซ็ตเท่านัั้น หากต้องการเพิ่ม 300 บาทต่อเซ็ต
** ราคานี้ยังไม่รวมค่าเดินทางนอกพื้นที่ช่างภาพ

3,500 4,500
อุปกรณ์ที่ใช้ในการถ่ายภาพ

บริการรับถ่ายภาพค่ะ ช่างภาพผู้หญิง ^^ งานรับปริญญา วันงาน/นอกรอบ ,งานบวช, งานแต่งงาน-Prewedding , งาน Events , Package , Studio ดูผลงาน เพิ่มเติมได้ที่https://www.facebook.com/invisibledotshot หรือโทร 081-6330646,0893923265


และทำภาพให้เคลื่อนไหว giphy ให้ฟรีด้วยจ้า ไว้ดู ขำขำ น่ารัก น่ารัก ^^

ตัวอย่างตามนี้จ้า

https://media.giphy.com/media/rCSw5P3lMOcrS/giphy.gif

https://media.giphy.com/media/XVj3UdDMkoxA4/giphy.gif

https://media.giphy.com/media/pbeJ7UtpsoY3S/giphy.gifผลงานการถ่ายภาพ ของ INVISIBLE163

ตารางคิวว่าง ของ INVISIBLE163
มหาวิทยาลัยรามคำแหง (วันซ้อมใหญ่)
วันจันทร์ ที่ 12 มิถุนายน 2560
มหาวิทยาลัยรามคำแหง (วันซ้อมใหญ่)
วันอังคาร ที่ 13 มิถุนายน 2560
มหาวิทยาลัยรามคำแหง (วันซ้อมใหญ่)
วันพุธ ที่ 14 มิถุนายน 2560
มหาวิทยาลัยรามคำแหง (วันซ้อมใหญ่)
วันพฤหัสบดี ที่ 15 มิถุนายน 2560
มหาวิทยาลัยรามคำแหง (วันรับจริง)
วันจันทร์ ที่ 19 มิถุนายน 2560
มหาวิทยาลัยรามคำแหง (วันรับจริง)
วันอังคาร ที่ 20 มิถุนายน 2560
มหาวิทยาลัยรามคำแหง (วันรับจริง)
วันพุธ ที่ 21 มิถุนายน 2560
มหาวิทยาลัยรามคำแหง (วันรับจริง)
วันพฤหัสบดี ที่ 22 มิถุนายน 2560
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (วันซ้อมย่อย)
วันเสาร์ ที่ 15 กรกฏาคม 2560
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (วันซ้อมย่อย)
วันอาทิตย์ ที่ 16 กรกฏาคม 2560
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (วันซ้อมย่อย)
วันเสาร์ ที่ 22 กรกฏาคม 2560
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (วันซ้อมย่อย)
วันอาทิตย์ ที่ 23 กรกฏาคม 2560
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (วันซ้อมใหญ่)
วันอาทิตย์ ที่ 6 สิงหาคม 2560
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (วันซ้อมใหญ่)
วันจันทร์ ที่ 7 สิงหาคม 2560
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (วันรับจริง)
วันอังคาร ที่ 8 สิงหาคม 2560
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (วันรับจริง)
วันพุธ ที่ 9 สิงหาคม 2560
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (วันซ้อม)
วันศุกร์ ที่ 1 กันยายน 2560
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (วันซ้อม)
วันเสาร์ ที่ 2 กันยายน 2560
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (วันซ้อม)
วันอาทิตย์ ที่ 3 กันยายน 2560
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (วันซ้อม)
วันจันทร์ ที่ 4 กันยายน 2560
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (วันซ้อม)
วันอังคาร ที่ 5 กันยายน 2560
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (วันซ้อม)
วันพุธ ที่ 6 กันยายน 2560
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (วันซ้อม)
วันพฤหัสบดี ที่ 7 กันยายน 2560
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (วันซ้อม)
วันศุกร์ ที่ 8 กันยายน 2560
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (วันซ้อม)
วันเสาร์ ที่ 9 กันยายน 2560
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (วันซ้อม)
วันอาทิตย์ ที่ 10 กันยายน 2560
มหาวิทยาลัยมหิดล (วันซ้อมใหญ่)
วันอาทิตย์ ที่ 10 กันยายน 2560
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (วันซ้อม)
วันจันทร์ ที่ 11 กันยายน 2560
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (วันซ้อม)
วันอังคาร ที่ 12 กันยายน 2560
มหาวิทยาลัยมหิดล (วันรับจริง)
วันอังคาร ที่ 12 กันยายน 2560
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (วันซ้อม)
วันพุธ ที่ 13 กันยายน 2560
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (วันซ้อม)
วันพฤหัสบดี ที่ 14 กันยายน 2560
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (วันซ้อม)
วันศุกร์ ที่ 15 กันยายน 2560
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (วันซ้อม)
วันเสาร์ ที่ 16 กันยายน 2560
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (วันซ้อม)
วันอาทิตย์ ที่ 17 กันยายน 2560
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (วันซ้อม)
วันจันทร์ ที่ 18 กันยายน 2560
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (วันซ้อม)
วันพฤหัสบดี ที่ 21 กันยายน 2560
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (วันซ้อม)
วันศุกร์ ที่ 22 กันยายน 2560
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (วันซ้อม)
วันเสาร์ ที่ 23 กันยายน 2560
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (วันซ้อม)
วันอาทิตย์ ที่ 24 กันยายน 2560
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (วันรับจริง)
วันพฤหัสบดี ที่ 28 กันยายน 2560
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (วันรับจริง)
วันศุกร์ ที่ 29 กันยายน 2560
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (วันซ้อม)
วันเสาร์ ที่ 23 ธันวาคม 2560
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (วันซ้อม)
วันอาทิตย์ ที่ 24 ธันวาคม 2560
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (วันซ้อมใหญ่)
วันจันทร์ ที่ 25 ธันวาคม 2560
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (วันรับจริง)
วันพุธ ที่ 27 ธันวาคม 2560
เกี่ยวกับ INVISIBLE163
ผ่านการยืนยันตัวตนแล้ว (วันศุกร์ ที่ 2 มกราคม 2558)
อยู่บน GraduateTH ล่าสุด : 6 ชั่วโมง ที่ผ่านมา
ผู้เข้าชม 22,833 ครั้ง
invisible163
เบอร์โทรศัพท์ : 089-392-3265
กำลังติดตาม 26 คน   ผู้ติดตาม 85 คน