VERIFIED
badboyphotographer's profile

ชื่อ บอย ครับ รับถ่ายภาพงานรับปริญญา ประสบการณ์มากกว่า 50 มหาวิทยาลัยทั่วประเทศ ไว้วางใจได้ครับ งานพิธีต่างๆก็ถ่ายนะครับ ติดต่อสอบถามได้ครับ กันเองๆครับ Line/เบอร์โทร : 099 295 5619

ติดต่อ : 099-295-5619

ตารางค่าบริการ งานถ่ายภาพรับปริญญา ครึ่งวัน เต็มวัน
 รับถ่ายภาพรับปริญญา (วันซ้อม)
สิ่งที่คุณจะได้รับ
**ถ่ายแบบครึ่งวัน**
- ถ่ายภาพไม่จำกัด ปรับแสงสีให้ทุกภาพ
- อัดภาพจัมโบ้ 4x6 ให้ 20 ใบ
- ไฟล์งานทั้งหมด ไรท์ ลง DVD 2 แผ่น สกรีนแผ่น ออกแบบปกกล่องแพ็คเกจสวยงาม
--------------------------------------------------------
**ถ่ายแบบเต็มวัน**
- ถ่ายภาพไม่จำกัด ปรับแสงสีให้ทุกภาพ
- อัดภาพจัมโบ้ 4x6 ให้ 40 ใบ
- อัดภาพใหญ่ 8x10 ให้ 1 ใบ
- อัดกรอบรูปลอยเคลือบวิทยาศาสตร์ 1 กรอบ
- ไฟล์งานทั้งหมด ไรท์ ลง DVD 2 แผ่น สกรีนแผ่น ออกแบบปกกล่องแพ็คเกจสวยงาม
- สกรีนเสื้อ 1 ตัว ขนาดไหนก็ได้ รูปหน้าเหมือนบัณฑิตแบบการ์ตูน
--------------------------------------------------------
**ถ่ายแบบ 2 วัน**
- ถ่ายภาพไม่จำกัด ปรับแสงสีให้ทุกภาพ
- อัดภาพจัมโบ้ 4x6 ให้ 60 ใบ
- อัดภาพใหญ่ 8x10 ให้ 2 ใบ
- อัดกรอบรูปลอยเคลือบวิทยาศาสตร์ 1 กรอบ
- สกรีนเสื้อ 1 ตัว ขนาดไหนก็ได้ รูปหน้าเหมือนบัณฑิตแบบการ์ตูน
- ไฟล์งานทั้งหมด ไรท์ ลง DVD 2 แผ่น สกรีนแผ่น ออกแบบปกกล่องแพ็คเกจสวยงาม
--------------------------------------------------------
**ถ่ายแบบกลุ่ม**
ราคา : 2-4 คน 4,000 บาท / 5คนขึ้นไปคนละ 900 บาท
- ถ่ายภาพไม่จำกัด ปรับแสงสีให้ทุกภาพ
- ไฟล์งานทั้งหมด ไรท์ ลง DVD 2 แผ่น สกรีนแผ่น ออกแบบปกกล่องแพ็คเกจสวยงาม
- อัดภาพจัมโบ้ 4x6 ให้คนละ 20 ใบ
- อัดภาพใหญ่ 8x10 ให้คนละ 1 ใบ
- สกรีนเสื้อรูปหน้าเหมือนบัณฑิตแบบการ์ตูนให้คนละ 1 ตัว ขนาดไหนก็ได้
--------------------------------------------------------
>> ส่งงานทาง EMS ภายใน 1-3 อาทิตย์ <<
3,000 3,500
 รับถ่ายภาพรับปริญญา (วันรับจริง)
สิ่งที่คุณจะได้รับ
**ถ่ายแบบครึ่งวัน**
- ถ่ายภาพไม่จำกัด ปรับแสงสีให้ทุกภาพ
- อัดภาพจัมโบ้ 4x6 ให้ 20 ใบ
- ไฟล์งานทั้งหมด ไรท์ ลง DVD 2 แผ่น สกรีนแผ่น ออกแบบปกกล่องแพ็คเกจสวยงาม
--------------------------------------------------------
**ถ่ายแบบเต็มวัน**
- ถ่ายภาพไม่จำกัด ปรับแสงสีให้ทุกภาพ
- อัดภาพจัมโบ้ 4x6 ให้ 40 ใบ
- อัดภาพใหญ่ 8x10 ให้ 1 ใบ
- อัดกรอบรูปลอยเคลือบวิทยาศาสตร์ 1 กรอบ
- ไฟล์งานทั้งหมด ไรท์ ลง DVD 2 แผ่น สกรีนแผ่น ออกแบบปกกล่องแพ็คเกจสวยงาม
- สกรีนเสื้อ 1 ตัว ขนาดไหนก็ได้ รูปหน้าเหมือนบัณฑิตแบบการ์ตูน
--------------------------------------------------------
**ถ่ายแบบ 2 วัน**
- ถ่ายภาพไม่จำกัด ปรับแสงสีให้ทุกภาพ
- อัดภาพจัมโบ้ 4x6 ให้ 60 ใบ
- อัดภาพใหญ่ 8x10 ให้ 2 ใบ
- อัดกรอบรูปลอยเคลือบวิทยาศาสตร์ 1 กรอบ
- สกรีนเสื้อ 1 ตัว ขนาดไหนก็ได้ รูปหน้าเหมือนบัณฑิตแบบการ์ตูน
- ไฟล์งานทั้งหมด ไรท์ ลง DVD 2 แผ่น สกรีนแผ่น ออกแบบปกกล่องแพ็คเกจสวยงาม
--------------------------------------------------------
**ถ่ายแบบกลุ่ม**
ราคา : 2-4 คน 4,000 บาท / 5คนขึ้นไปคนละ 900 บาท
- ถ่ายภาพไม่จำกัด ปรับแสงสีให้ทุกภาพ
- ไฟล์งานทั้งหมด ไรท์ ลง DVD 2 แผ่น สกรีนแผ่น ออกแบบปกกล่องแพ็คเกจสวยงาม
- อัดภาพจัมโบ้ 4x6 ให้คนละ 20 ใบ
- อัดภาพใหญ่ 8x10 ให้คนละ 1 ใบ
- สกรีนเสื้อรูปหน้าเหมือนบัณฑิตแบบการ์ตูนให้คนละ 1 ตัว ขนาดไหนก็ได้
--------------------------------------------------------
>> ส่งงานทาง EMS ภายใน 1-3 อาทิตย์ <<
3,000 3,500
 รับถ่ายภาพรับปริญญา เหมา (ซ้อม+รับจริง)
สิ่งที่คุณจะได้รับ
**ถ่ายแบบครึ่งวัน**
- ถ่ายภาพไม่จำกัด ปรับแสงสีให้ทุกภาพ
- อัดภาพจัมโบ้ 4x6 ให้ 20 ใบ
- ไฟล์งานทั้งหมด ไรท์ ลง DVD 2 แผ่น สกรีนแผ่น ออกแบบปกกล่องแพ็คเกจสวยงาม
--------------------------------------------------------
**ถ่ายแบบเต็มวัน**
- ถ่ายภาพไม่จำกัด ปรับแสงสีให้ทุกภาพ
- อัดภาพจัมโบ้ 4x6 ให้ 40 ใบ
- อัดภาพใหญ่ 8x10 ให้ 1 ใบ
- อัดกรอบรูปลอยเคลือบวิทยาศาสตร์ 1 กรอบ
- ไฟล์งานทั้งหมด ไรท์ ลง DVD 2 แผ่น สกรีนแผ่น ออกแบบปกกล่องแพ็คเกจสวยงาม
- สกรีนเสื้อ 1 ตัว ขนาดไหนก็ได้ รูปหน้าเหมือนบัณฑิตแบบการ์ตูน
--------------------------------------------------------
**ถ่ายแบบ 2 วัน**
- ถ่ายภาพไม่จำกัด ปรับแสงสีให้ทุกภาพ
- อัดภาพจัมโบ้ 4x6 ให้ 60 ใบ
- อัดภาพใหญ่ 8x10 ให้ 2 ใบ
- อัดกรอบรูปลอยเคลือบวิทยาศาสตร์ 1 กรอบ
- สกรีนเสื้อ 1 ตัว ขนาดไหนก็ได้ รูปหน้าเหมือนบัณฑิตแบบการ์ตูน
- ไฟล์งานทั้งหมด ไรท์ ลง DVD 2 แผ่น สกรีนแผ่น ออกแบบปกกล่องแพ็คเกจสวยงาม
--------------------------------------------------------
**ถ่ายแบบกลุ่ม**
ราคา : 2-4 คน 4,000 บาท / 5คนขึ้นไปคนละ 900 บาท
- ถ่ายภาพไม่จำกัด ปรับแสงสีให้ทุกภาพ
- ไฟล์งานทั้งหมด ไรท์ ลง DVD 2 แผ่น สกรีนแผ่น ออกแบบปกกล่องแพ็คเกจสวยงาม
- อัดภาพจัมโบ้ 4x6 ให้คนละ 20 ใบ
- อัดภาพใหญ่ 8x10 ให้คนละ 1 ใบ
- สกรีนเสื้อรูปหน้าเหมือนบัณฑิตแบบการ์ตูนให้คนละ 1 ตัว ขนาดไหนก็ได้
--------------------------------------------------------
>> ส่งงานทาง EMS ภายใน 1-3 อาทิตย์ <<
- 6,000
 รับถ่ายภาพนอกรอบรับปริญญา
สิ่งที่คุณจะได้รับ
**ถ่ายแบบครึ่งวัน**
- ถ่ายภาพไม่จำกัด ปรับแสงสีให้ทุกภาพ
- อัดภาพจัมโบ้ 4x6 ให้ 20 ใบ
- ไฟล์งานทั้งหมด ไรท์ ลง DVD 2 แผ่น สกรีนแผ่น ออกแบบปกกล่องแพ็คเกจสวยงาม
--------------------------------------------------------
**ถ่ายแบบเต็มวัน**
- ถ่ายภาพไม่จำกัด ปรับแสงสีให้ทุกภาพ
- อัดภาพจัมโบ้ 4x6 ให้ 40 ใบ
- อัดภาพใหญ่ 8x10 ให้ 1 ใบ
- อัดกรอบรูปลอยเคลือบวิทยาศาสตร์ 1 กรอบ
- ไฟล์งานทั้งหมด ไรท์ ลง DVD 2 แผ่น สกรีนแผ่น ออกแบบปกกล่องแพ็คเกจสวยงาม
- สกรีนเสื้อ 1 ตัว ขนาดไหนก็ได้ รูปหน้าเหมือนบัณฑิตแบบการ์ตูน
--------------------------------------------------------
**ถ่ายแบบ 2 วัน**
- ถ่ายภาพไม่จำกัด ปรับแสงสีให้ทุกภาพ
- อัดภาพจัมโบ้ 4x6 ให้ 60 ใบ
- อัดภาพใหญ่ 8x10 ให้ 2 ใบ
- อัดกรอบรูปลอยเคลือบวิทยาศาสตร์ 1 กรอบ
- สกรีนเสื้อ 1 ตัว ขนาดไหนก็ได้ รูปหน้าเหมือนบัณฑิตแบบการ์ตูน
- ไฟล์งานทั้งหมด ไรท์ ลง DVD 2 แผ่น สกรีนแผ่น ออกแบบปกกล่องแพ็คเกจสวยงาม
--------------------------------------------------------
**ถ่ายแบบกลุ่ม**
ราคา : 2-4 คน 4,000 บาท / 5คนขึ้นไปคนละ 900 บาท
- ถ่ายภาพไม่จำกัด ปรับแสงสีให้ทุกภาพ
- ไฟล์งานทั้งหมด ไรท์ ลง DVD 2 แผ่น สกรีนแผ่น ออกแบบปกกล่องแพ็คเกจสวยงาม
- อัดภาพจัมโบ้ 4x6 ให้คนละ 20 ใบ
- อัดภาพใหญ่ 8x10 ให้คนละ 1 ใบ
- สกรีนเสื้อรูปหน้าเหมือนบัณฑิตแบบการ์ตูนให้คนละ 1 ตัว ขนาดไหนก็ได้
--------------------------------------------------------
>> ส่งงานทาง EMS ภายใน 1-3 อาทิตย์ <<
3,000 3,500
อุปกรณ์ที่ใช้ในการถ่ายภาพ

ผลงานการถ่ายภาพ ของ BADBOYPHOTOGRAPHER

เกี่ยวกับ BADBOYPHOTOGRAPHER
ผ่านการยืนยันตัวตนแล้ว (วันเสาร์ ที่ 8 ตุลาคม 2559)
อยู่บน GraduateTH ล่าสุด : 3 วัน ที่ผ่านมา
ผู้เข้าชม 5,915 ครั้ง
badboy.starphoto
เบอร์โทรศัพท์ : 099-295-5619
ผู้ติดตาม 8 คน